Här ska Norrköpings nya gymnasium ligga

Hösten 2017 får Norrköpings en ny gymnasieskola. Det är Norrköpings Lärlingsgymnasium som öppnar i Kvarnen på Västgötegatan.

9 november 2016 16:40

– Vi är väldigt glada att vi nu har nått fram så långt att vi kan presentera det nya gymnasiet i Norrköping, säger Fredrik Franzén (L), förste vice ordförande i utbildningsnämnden. Det nya gymnasiet gör att vi breddar gymnasieutbudet och det här är viktigt för både eleverna och för Norrköping.

Norrköpings lärlingsgymnasium erbjuder dem som går i nian nu att söka till den nya skolan. Lärlingsgymnasiet kommer att ha 9 program med totalt 14 inriktningar och det blir vid starten elevernas intressen som avgör innehållet.

– Första terminen räknar vi med att ta in cirka 70 elever, säger Mikael Karlsson, blivande rektor för Norrköpings lärlingsgymnasium. När vi ser vilka program och inriktningar som de flesta vill läsa planerar vi för läsår 1.

Under de tre första åren fylls elever på successivt så att man år 3 kommer att ha cirka 210 elever på gymnasiet.

– Våra elever läser olika yrkesförberedande program som innebär att de är ute på praktik 17 veckor varje år, säger Mikael Karlsson. Så nu är det viktigt för oss att vara ute mycket i olika branscher och berätta att vi finns så att vi kan få fram praktikplatser till våra elever.

Skolrepresentanter har gjort studiebesök i Uddevalla, Borås och Malmö och tittat på liknande lärlingsgymnasier och därifrån har man hämtat viktig kunskap som nu kan bli till nytta inför starten i Norrköping.

– Vi har fått det kloka rådet att låta lärlingsgymnasiet bli en helt egen enhet, säger Mikael Karlsson. Det finns schematekniska fördelar med att inte blanda in ett nytt gymnasium inne i en redan befintlig skola.

I det nya gymnasiet vill man dels arbeta med en ny lärstil där man bättre väger in att alla elever har olika sätt att hämta in kunskap. Man vill samtidigt väga in elevperspektivet och Norrköpingsperspektivet på ett tydligare sätt.

– Det är även viktigt att företagen får vara med och lära upp elever utifrån det perspektiv man har, säger Mikael Karlsson.

Det är 50 år sedan Norrköping senast fick en ny gymnasieskola och det var Hagagymnasiet. Snart kommer mer information om det nya lärlingsgymnasiet att nå ut till niorna i kommunen.

– Vi finns förstås på gymnasiemässan nästa vecka och det blir elevernas första tillfälle att möta oss, säger Lina Askhed, lärlingskoordinator. Studie- och yrkesvägledarna har redan fått information och till dem kan eleverna sedan vända sig med frågor om det här och andra program.

Norrköpings Lärlingsgymnasium

Det nya gymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete och socialt arbete. Byggprogrammet, husbyggnad, måleri, mark och anläggning. Fordonsprogrammet, personbil, lastbil och mobila maskiner. Handelsprogrammet, handel/service. Hantverksprogrammet, frisör och stylist. Hotell- och turismprogrammet, hotell/konferens. Industriprogrammet, processteknik. Restaurang- och livsmedel, kök/servering och bageri/konditori. VVS- och fastighetsprogrammet, vvs och fastighet. Gymnasiesärskolan: Handel, restaurang och fordon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson