I Norrköping finns just nu bara en station som kan besikta tunga fordon. Det har fått Besikta Bilprovning att satsa på en helt ny anläggning för det ändamålet.

– I dagsläget finns bara en annan aktör på marknaden för tungtrafik i Norrköping och genom att erbjuda ett alternativ hoppas vi kunna bidra med en helt annan tillgänglighet för kunderna, berättar stationschef Ola Olsson i ett pressmeddelande.

– Här finns en närhet till övrig fordonsrelaterad service som förenklar fordonsägandet för våra kunder, säger Jonas Lind.

Stationen är nybyggd och ligger på Ströbogatan, parallellt med E4, mellan Åby och Norrköping. Besikta Bilprovning har i dagsläget 163 besiktningsanläggningar och cirka 600 anställda.