Här kan det bli bad istället

Det blev ingen vindkraftpark utanför Marviken och nu vill Vattenfall sälja området så att det i framtiden kan bli ett område för fritidsboende med bad- och strandområde.

18 maj 2017 18:30

Det var i februari i år som det blev klart att det inte blir någon vindkraftpark. Planer som pågått sedan 2011. Ägare till området runt Marviken på Vikbolandet är Vattenfall. Fastigheten heter Ramnö 1:1 och är 240 hektar.

Nu har Vattenfall ansökt om detaljplaneläggning hos Norrköpings kommun för att man ska kunna gå vidare och sälja området. Vattenfall vill göra det möjligt att använda området för industri/hantverk, handel och fritidsboende. Vattenfall AB Marviken har de senaste åren jobbat med avveckling och markrening i dialog med länsstyrelsen.

– Vi har inga planer på att exploatera det här området utan fortsätter att jobba med den inriktningen att vi ska sälja fastigheten, säger Jan Hedendahl, projektledare Vattenfall. När den ska säljas är inte klart. Senare får den som förvärvar fastigheten utveckla området i samråd med Norrköpings kommun.

Begäran om att ändra detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan för landsbygden och området har pekats ut som en ny potentiell skärgårdsentré där det finns möjlighet att både bevara och utveckla befintlig natur- och kulturmiljö med fokus på rekreation och upplevelser.

Bad- och strandområde för allmänheten och bryggor är också tänkt som en del av användningen.

– Det är för tidigt att säga hur området kan utvecklas, säger planarkitekt Anna Vernersson. Det beror på vem som köper fastigheten. Marvikenverket är en spännande byggnad som kanske kan bevaras och det finns fina utvecklingsmöjligheter för hela området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson