Det är Nodra som nu meddelar att man under torsdagen den 21 mars kommer att utföra underhållsarbete på pantmaskinerna som står på Returpunkt Norrköping och Returpunkt Åby.

Underhållsarbetet kommer att pågå hela dagen och därmed kommer det att vara begränsade möjligheter att panta.

På returpunkterna i Norrköpng och Åby finns Pantamera Express där man kan lämna petflaskor och aluminiumburkar som ingår i pantsystemet. Med hjälp av automaten är det möjligt att tömma ut en hel säck på samma gång istället för att panta varje flaska eller burk för sig.

När man pantat klart kan man välja att ta ut panten i en betalcheck som det går att handla för i de flesta dagligvarubutikerna. Man kan även välja att skänka pengarna till WaterAid, en internationell organisation som arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten samt till sanitet och hygien.