– Barcelona är en stad som inte liknar någon annan. Det är en stad med häftig arkitektur. En stad med otrolig känsla och stolthet. En stad med vatten och strand mitt i stan. En stad med kultur. Besöksnäringen har bidragit starkt till att bygga upp staden. Det är en stad som lever. Folklivet är staden, säger han.

Så vill han se Norrköping, om än i ett mindre format eftersom Barcelona har fem miljoner invånare.

Kommunalrådet Reidar Svedahl (L) är ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden som tar ställning till bygglovsansökningar utifrån gällande detaljplan. Han är också ordförande i det kommunala bolaget Upplev Norrköping som har som uppdrag att bidra till att Norrköping blir en av Sveriges ledande kommuner inom besöksnäringen och dessutom är han ansvarig för näringslivsfrågor.

Artikelbild

| Stolthet. Arbetets museum finns på hans lista över de vackrasts husen i Norrköping

Han ser ingen risk för att hans olika roller ska innebära någon konflikt.

– Tvärtom. Det är jättebra. Framgångsrika företag är förutsättningen för ett framgångsrikt Norrköping. En sak jag är nöjd med är att näringslivet har fått, tror jag, en starkare och tydligare röst i Rådhuset. Jag är missnöjd med att jag inte fullt ut har lyckats med att få så många som jag velat att förstå att ett framgångsrikt näringsliv är förutsättningen för bra stadsutveckling och för att vi får de resurser som behövs för att utveckla vård, skola och omsorg, säger han.

Reidar Svedahl kom in i politiken genom sin kamp för att stoppa ett planerat bygge.

– Jag är jäkligt nöjd med att vi lyckades stoppa planerna på bygget i Strömparken, säger han och tycker att argumentet att bygget behövdes för att få igång byggandet i kommunen har bevisats vara felaktigt.

Artikelbild

| Pärla. Lennings sjukhem tycker han också är en vacker byggnad.

Som ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden säger han sällan nej, förklarar han.

– Det är jättesällan vi påverkar utseendet på hus. Vi säger ja till nästan allting och när ett ärende vållat diskussion har vi sagt ja till ägaren av huset.

Artikelbild

| Och så gillar hon Magnentus Tower på Gamla Rådstugugatan.

Senare generationer kanske kommer att sucka över en del?

– Vi måste göra en bra process. Vi har Norrköpingsborna, utlåtande från stadsantikvarie och stadsarkitekt, synpunkter från duktiga tjänstemän, vi har lagar och vi har en fastighetsägare. Om vi lyssnar på alla dessa, om vi bjuder in och diskuterar - då måste vi våga tro på det, för vi har gjort så gott vi har kunnat. Sedan är det möjligt att man om x antal år tycker annorlunda.

Det har hänt att politikerna beslutat tvärt emot vad stadsantikvarien och stadsarkitekten förespråkat, även om han säger att alla tycker lika i 99 procent av ärendena.

Behövs en stadsantikvarie och en stadsarkitekt?

– Ja, de är jättebra med kloka åsikter utifrån sina utbildningar, men en kommun är politiskt styrd. Vår roll är större än deras. Stadsantikvarien och stadsarkitekten tittar på byggnaden. Ägaren kanske tänker på funktionaliteten. Vi i nämnden tittar på allt.

Kan det finnas en risk för att företagsvänlighet i enskilda fall förstör helheten?

– De flesta ägare är ganska kloka. Min erfarenhet är att folk vill väl och det gäller även fastighetsägare.

Reidar Svedahl tycker att Norrköping vågar. Det är det som gör Norrköping till Norrköping för honom och det gäller byggandet också.

– Men då måste vi också tåla diskussionerna. Att vi har lite olika åsikter är bara hälsosamt.

Han tar Katscha i Industrilandskapet som ett exempel. Byggnaden har vunnit en rad priser för sin arkitektur.

– Vi vågade bygga Katscha. Massor av Norrköpingsbor tycker att det är en förfärlig byggnad som inte smälter in. Jag har stor respekt för dem som tycker att den är en udda fågel i ett industrilandskap som är 200 år gammalt, säger han och förklarar att han själv tycker att det är ett häftigt hus om än med en udda placering.

Din företrädare Mathias Sundin ville ha riktigt höga hus mitt i innerstan.

– Det tycker jag också. Det är bara flyget som begränsar.

Det finns funderingar på sådana byggen, avslöjar han, men mer än så vill han inte säga.

Ett rejält högt hus finns med på hans topplista över de vackraste husen i kommunen. Arbetets museum, Lennings sjukhem och Villa Fridhem får sällskap av Magnentus Tower.

– Det fastighetsägaren har missat är att förklara att fasaden har anknytning till Norrköpings textilhistoria. Den har inspirerats av Erik Chambert, säger han.

Han tror att 70-80 procent av Norrköpingsborna tycker att huset är fint. Resten tror han tycker att det är lite för högt.