Han vill se mer hemliga medel mot gängen

Chefsåklagare Torsten Angervåg anser att den grova organiserade brottsligheten skulle kunna bekämpas mer effektivt om möjligheten att använda hemliga tvångsmedel, som exempelvis telefonavlyssning, utökades till att gälla övergrepp i rättssak, mened och vapenbrott.

23 juni 2014 10:45

– De här brotten riskerar att påverka rättsskipningen, därför skulle det vara värdefullt om det blev tillåtet att använda hemliga tvångsmedel i förundersökningar som gäller de här brotten. Det skulle ge mig en bättre verktygslåda, säger Torsten Angervåg, som fungerat som bollplank till riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Finn Bengtsson när de tagit fram 22 åtgärder för att förebygga och bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

– Jag brukar ställa upp när politiker vill ha mina synpunkter i egenskap av åklagare. Jag har inte gjort någon djupare analys av förslagen, men jag delar deras lägesbeskrivning, säger Torsten Angervåg.

Framför allt uppskattar han att de har ett socialt anslag.

– De har förstått att det inte bara handlar om skärpta straff, utan att man måste komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till att ungdomar går in i kriminalitet. Det tror jag är ett framgångskoncept.

Han har fastnat vid ett av förslagen, som handlar om utvidga möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel, som exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk utrustning.

Idag är det oftast inte tillåtet att använda hemliga tvångsmedel i en förundersökning som gäller mened eller övergrepp i rättssak, då exempelvis ett vittne hotas till livet om hen gör en polisanmälan. Orsaken är att hemlig avlyssning förutsätter att det gäller ett brott som har ett minimistraff om två års fängelse och dessa brott ger sällan ger två års fängelse om de är av normalgraden. Det innebär att det bara är vid misstanke om grovt övergrepp i rättssak eller grov mened som hemliga tvångsmedel kan komma i fråga.

Torsten Angervåg vill lägga till vapenbrott i det här sammanhanget.

– Jag ser det som ett strategiskt brott, där det skulle vara en fördel om det fanns möjlighet att använda tvångsmedel.

Enligt honom är det uppenbart att det finns många illegala vapen i omlopp i Norrköping.

– Det är alldeles för ofta som det anträffas vapen, senast var det i samband med de tragiska morden i Hageby.

Ett annat problem är att de beslut om hemlig avlyssning som fattas bara gäller ett telefonnummer, istället för en persons alla telefonnummer. Eftersom en del kriminella personer ofta byter telefonnummer måste en ny ansökan om avlyssning lämnas in och bifallas innan telefonavlyssning av det nya numret får göras. Det kan försvåra och fördröja en förundersökning av grov kriminalitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!