Han fann lösningen på ridsportens problem

Att hästarnas framfart gör att underlaget flyttas upp mot ridbanans kanter har länge varit ett bekymmer inom ridsporten. Per Frankelius tror sig ha hittat lösningen på problemet.

8 juni 2017 05:30

Underlaget på ridbanorna är en hel vetenskap. Både utomhus och inne i ridhusen. Materialet ska vara rätt sammansatt i olika skikt och med exakt fukthalt. Dessutom ska det helst ligga kvar på plats. Det senare är ett problem som ridsporten delar med speedwayåkningen. Banmaterialet flyttar sig och det skapas vallar och dalar där det borde vara plant.

Inom speedwaysporten löser man det hela med hjälp av en armada av traktorer och väghyvlar under tävlingarnas gång. Ridsporten har ofta saknat en bra och gemensam lösning.

– Jag upptäckte problemet när vi själva skaffade en liten gård med ridbana och stall, säger Per Frankelius på Hollstad Stall & Ridhus vid Tingstad söder om Norrköping. Alla traditionella maskiner som används för att harva eller välta ridbanorna följer underlaget. Då blir aldrig ytan planare utan är fortsatt ojämn. Dessutom får ridbanan olika elasticitet när mängden material varierar på banan. Det kan medföra både skador och olyckor.

Nu menar Per Frankelius, som till vardags bedriver inovationsforskning på Linköpings Universitet, att han har löst problemet.

Nyligen fick han patent för sin nya typ av precisionsharv som går att justera så att den förblir horisontell under arbetet snarare än att bara "surfa" på eller följa underlaget. När Per Frankelius visade upp sin uppfinning på Strömsholmsdagarna, inför en stor del av ryttar-Sverige, var intresset och gensvaret stort.

– Det roliga var att folk i allmänhet fattade principen direkt, säger han. Jag kände mig både glad och stolt. Jag är inte ute efter att sälja en massa harvar utan vill bidra till ridsporten på något sätt. Svenska Ridsportförbundet uppskattar att en halv miljon svenskar ägnar sig åt ridsport och inte minst är sporten viktig för unga tjejer.

Per Frankelius har använt sig av gravitationen för sin uppfinning. En indikator visar harvens lutning i förhållande till gravitationen och så fort lutningen ändras ger den besked om det. Med hjälp av en specialkonstruerad hydralkolv kan traktorföraren fortlöpande justera lutningen och se till att harven hela tiden jobbar plant. Ytan jämnas ut.

– Det finns konkurrerande teknologi som bygger på laserteknik. Den är dock betydligt dyrare.

Precisionsharven har fått namnet "Level" och kommer att lanseras internationellt i december 2017 eller möjligen under nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Hagberg 0768–408328

Ämnen du kan följa