Han är nöjd efter fyra första åren

Reidar Svedahl tycker att Liberalerna har fått väldigt bra utdelningen i Kvartetten och han tycker att det på sätt och vis var tur att det inte blev Alliansen.

26 maj 2018 08:00

Egentligen ser han bara två riktiga missar utifrån vad partiet pratade om 2014.

– Vi gick till val på att höja lärarlönerna mycket mer än vi har gjort. Arbetslösheten har sjunkit något, men inte lika mycket som vi hade hoppats på.

Det omdiskuterade husbygget vid Strömparken stoppades. Gräset klipps oftare. Han ser stora framgångar i de mätningar av företagsklimatet som han tycker är viktigast, bland annat den som heter Insikt och görs bland dem som verkligen haft kontakt med kommunen. Även om kommunen tappade en del i år jämfört med förra året har betyget förbättras jämfört med 2014 när Liberalerna satte sig i den styrande Kvartetten tillsammans med Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna.

Att valfrihetsreformen LOV skulle införas inom hemtjänsten var en förutsättning för att Liberalerna skulle gå med på samarbetet. Här kallas det för Eget Val och infördes i början av året. Hittills har drygt 60, av de 3 000 personerna som har hemtjänst, gjort ett aktivt val. Kommunens modell innebär att de som gör ett aktivt val alltid hamnar hos kommunen.

Hur företagsvänligt tror du att företagen tycker att det är?

– Jag tror inte att de tycker att det är någon stor sak, så länge vi säger tydligt att människor har chans att välja andra än kommunen.

Mats Pettersson, Liberalernas politiska sekreterare, sitter med vid intervjun, och här bryter han in och förklarar att den här modellen var Liberalernas utgångspunkt.

– Det är som med skolor. Kommunen är ickevalsalternativet. Privata utförare kan vara nischade på olika sätt och det skulle kunna bli märkligt om brukare utifrån en lista skulle hamna hos en utförare, som de sedan tvingas att välja bort, säger Mats Pettersson.

Det här är en fråga där Liberalerna är på kollisionskurs med det tidigare samarbetspartiet Moderaterna som då och då hävdar att Liberalerna blivit Socialdemokraternas gisslan. Det tillbakavisar Reidar Svedahl mycket bestämt.

– Sett till partiets storlek har vi fått igenom mycket liberal politik per röst, säger han.

Under de år som Reidar Svedahl har varit ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden har det stormat om en del byggen och politikerna har gått emot tjänstemän i en del uppmärksammade fall.

– Vi lyssnar på alla, men jag upplever att den röst som varit minst lyssnad på tidigare har varit fastighetsägarna. Jag är stolt över att företagarna har fått en tydligare röst i Rådhuset.

Om politikerna alltid gick på tjänstemännens linje skulle politiker inte behövas, tycker han. Och han konstaterar att den som tycker att politiker fattar dumma beslut kan rösta bort dem i nästa val.

En ny mandatperiod innebär nya beslut som ska fattas. Skola, vård och omsorg, trygghet och så arbetslöshet och därmed företagsamhet, tror han blir de viktigaste frågor det kommande åren. Och så hur man skapar mer resurser.

Under den här mandatperioden gick Liberalerna med på en höjning av kommunalskatten.

– Ett klokt beslut, säger Reidar Svedahl.

Hur ser du på skatten under nästa mandatperiod?

– I den bästa av världar kan vi behålla skatten eller till och med sänka den, men ska man tro på SKL (organisationen Sveriges kommuner och landsting red.anm.) blir kommunernas ekonomi sämre. Så gärna en skattesänkning. Vi utesluter inte helt en höjning, men det mest sannolika är en oförändrad skatt.

Vad tror du blir svårast nästa mandatperiod?

– Besparingar, säger han och hänvisar återigen till prognoserna från SKL.

Han tror att det finns en stor samsyn kring behoven inom skola, vård och omsorg.

– Men hur man ska spara blir svårt och där kan ideologierna bli viktigare.

Tiggeriförbud diskuteras av och till – är du för eller emot?

– Jag har inget emot ett förbud. Det är synd om dem som utnyttjas. Ett nationellt förbud vore bäst för då får man en likhet över hela Sverige.

Vad tycker du att du har lärt dig om politik under de här fyra åren?

– Det viktigaste jag har lärt mig är nog att tid, tålamod, samarbete och kompromisser är det som ger resultaten.

Han konstaterar att han själv var alldeles grön i politiken 2014, att Sophia Jarl (M) också var rätt ny, liksom Eva-Britt Sjöberg (KD) medan Karin Jonsson (C) var mer erfaren.

– Och ingen av oss i Alliansen hade någon som helst regeringsvana. Det var tur på så vis att tre av oss gick ihop med Socialdemokraterna och fick en av Sveriges kanske skickligaste politiker som regeringschef, säger han.

L i Norrköping

Liberalerna har 29 namn på listan till kommunvalet, 69 procent är män och 31 procent kvinnor. Medelåldern är 52 år. Yngst är 21 år och äldst 76.

I förra valet 2014 fick partiet 6,6 procent av rösterna och sex mandat av de totalt 85 i kommunfullmäktige. I valdistriktet Långtorp-Berga gick partiet bäst och fick 12,9 procent av rösterna. Sämsta gick det i Hageby Norra med 2,6 procent.

Sitt bästa val i kommunen i modern tid gjorde partiet, som då hette Folkpartiet, 1985 när det fick 11,7 procent av rösterna och tio mandat i fullmäktige.

Sämsta valet var 1998 när partiet fick 3,2 procent av rösterna och tre mandat.

Reidar Svedahl

Ålder: 65 år.

Född: Utanför Trondheim i Norge.

Bor: Lindö.

Till Norrköping: 1975 som hotelldirektör, senare vd för bland annat kommunala Destination Norrköping.

Största skillnaden nu och då: "Nu är Norrköpingsborna stolta över sin stad och det finns en helt annan optimism inom företagen."

Engagemanget väcktes av: Först EU-valet i Norge (han var för) och sedan det planerade husbygget vid Strömparken i Norrköping 2014.

Kommunpolitiska uppdrag: En lång rad, bland annat ledamot i kommunfullmäktige, kommunalråd, ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden.

Hjärtefråga: Företagsklimatet.

Ord som beskriver dig: Optimistisk, energisk, realistisk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa