Grävarbetets inledande etapp, den som drog igång under måndagen, berör framför allt området runt korsningen Trozelligatan-Gamla Övägen. Korsningen kommer att vara avstängd under mars och april månad.

För Nenlil Odisho, som nyligen tog över Coop-butiken på Trozelligatan, innebär den uppgrävda gatan framför entrén ett avbräck.

– Det är klart att det inte är någon särskilt bra situation, sa hon.

Artikelbild

| Butiksinnehavaren Nenlil Odisho (till vänster) och säljchefen Rebecca Reinholdsson befarar kundtapp när gatan utanför affären grävs upp.

– Jag räknar med att tappa 30 procent av omsättningen när framkomligheten påverkas under den här perioden. Men det är bara att gilla läget. Och i det långa loppet ser jag inga problem för butiken. Vi har en bra och fast kundkrets. Jag kommer att tappa en hel del spontanbesök.

Grävarbetet utmed Trozelligatan består av två parallella insatser. Eon byter ut sina fjärrvärmeledningar samtidigt som Nodra lägger om kommunens vattenledningar i området. Genom att samköra de båda projekten kan man, trots allt, begränsa störningarna i kvarteren.

Eon satsar tio miljoner kronor på att byta ut fjärrvärmeledningen på Hörngatan och istället lägga en ny under Trozelligatan. Totalt handlar det om en sträcka på cirka 300 meter.

– Det berör en matarledning i marken under Hörngatan, förklarade Eon projektledare Karolina Nygren.

Artikelbild

| På måndagen började arbetet med att gräva upp delar av Trozelligatan.

– Dels är den till åren kommen och har problem med läckor och dels är det inte optimalt att ha ledningarna under spårnätet. Därför lägger vi ned en ledning utmed Trozelligatan istället. Den blir mindre i vägen. Den gamla får ligga kvar, urkopplad. Vi är medvetna om att arbetet kan ställa till det för boende, näringsidkare och trafikanter.

Fjärrvärmenätet i Norrköping började byggas redan i början av 1950-talet. Ännu äldre är kommunala Nodras vattenledningar i området. Nu tar Nodra tillfället i akt att också byta ut sina ledningar.

Artikelbild

| Karolina Nygren är Eons projektledare när fjärrvärmeledningarna byts ut.

– De är från 1922 och börjar närma sig slutet av sin livslängd, sa Magnus Ålstam, VA-ingenjör på Nodra.

– Det känns bra att kunna samarbeta med Eon i det här. Insatserna blir synkade. Vi byter ut två dricksvattenledningar. Totalt handlar det om en sträcka på 150–200 meter.

Artikelbild

| Butiken på hörnet att komma att påverkas av grävarbetet.

Etapp två (Trozelligatan vid Södra kyrkogården) pågår under april-maj. Man hinner även med etapp tre innan projektet tar sommarlov i juli. Eon har informerat flitigt om projektet den senaste tiden.