De gråa skyarna hänger tungt över Stavsjö en tisdagsförmiddag när julen närmar sig. Väderleksrapporten är dock ingen rättvis barometer över läget i samhället i gränstrakterna mellan Östergötland och Södermanland. Kommunen är Nyköping men riktnumret är 011. Förvirringen och upplevelsen av att inte höra hemma någonstans skulle, möjligen, kunna vara förlamande.

Ingenting känns mer felaktigt.

Leva vidare

Artikelbild

| Skissen. Planerna sitter uppnålade på väggen i den gamla skolsalen.

Kiladalens Utveckling AB jobbar oförtrutet vidare med att försöka förmå Stavsjö, liksom intilliggande Ålberga, att leva vidare i tider när hela Sverige tycks på god väg att ställa om från landsbygd till storstad. Satsningen har givit nationellt gehör och riksorganisationen "Hela Sverige ska leva" belönade nyligen företaget för dess utvecklingsarbete. Den symboliska jättechecken på 10 000 kronor hänger på väggen i Stavsjögården.

Den gamla skolan är numera en sorts högkvarter för Kiladalens Utveckling AB och finkammar man väggarna ytterligare, avslöjas snart nästa steg i utvecklingen av Stavsjö. Ritningarna över det planerade seniorboendet – åtta lägenheter i första skedet – sitter uppnålade på anslagstavlan för allmän beskådan.

– Vi som bor här vill gärna kunna bo kvar även som äldre, säger bolagets vd Gunnar Casserstedt. En livsmedelsbutik, vård och hemtjänst samt seniorbostäder var det som efterfrågades när vi genomförde en enkät bland Stavsjöborna.

Sköterskemottagning

Artikelbild

| Stick i armen. Undersköterskan Anette Carlsson tar blodprov på Kerstin Casserstedt.

Den digitala lanthandeln har redan varit i drift i ett par år och en gång i veckan förvandlas en del av Stavsjögården till sköterskemottagning när personal från Bagaregatans vårdcentral i Nyköping tar emot patienter.

Planeringen av seniorboendet, tänkt att ligga i slänten utanför Stavsjögården med utsikt över Stavsjön, har redan kommit en god bit på vägen.

Artikelbild

| Uppmärksammade. Bolaget har belönats från flera håll för sitt arbete inom landsbygdsutvecklingen. Larz Johansson visar en utmärkelse.

– Det finns gott om mark och vi har gjort en ny detaljplan för området, fortsätter Gunnar Casserstedt. Nu jobbar vi med de sista bitarna i fråga om finansieringen. Det kan inte bli fråga om några skyhöga hyror. Det är redan åtta hushåll, äldre som bor i mindre hus, som är intresserade. På sikt ska det kunna bli uppåt 20–25 lägenheter. I vår hoppas vi att byggandet kommer igång.

– Förhoppningsvis sätter också seniorbostäderna igång en flyttkedja som gör att barnfamiljer kan köpa och flytta in i de hus som i sin tur blir lediga, fyller styrelseordföranden Larz Johansson i. Stavsjö kan leva vidare.

Artikelbild

| Samlingsplats. Den gamla skolan har blivit högkvarteret för Gunnar Casserstedt och hans kollegor i bolaget.

Seniorboendet är ett projekt på agendan just nu.

Fortsatt sköterskemottagning ett annat.

Artikelbild

| Bra år. Stafsjös vd Thomas Carlson kan se tillbaka på ett bra 2016 när den globala efterfrågan på skjutspjällsventilerna fortsätter.

– Framtiden är oklar, säger undersköterskan Anette Carlsson. Projektet tar slut i mars och vi vet inte om det ska fortsätta. Men visst är det en bra hjälp i glesbygden. Även om många nu väljer vårdcentralen i Krokek istället.

Framtidstro

Artikelbild

| På gränsen. Stavsjö tillhör Nyköpings kommun men har 011 i riktnummer.

För en utomstående är förstås Stavsjö mest bekant för det traditionsrika bruket Stafsjö som firade 350 år i våras. Den allmänna framtidstron märks även här, på andra sidan sjön, när den globala efterfrågan på skjutspjällsventiler når nya landvinningar.

– Bli riktigt duktig på det du gör och satsa inte för brett, förklarar vd:n Thomas Carlson framgångarna med.

Gråvädret släpper inte greppet men den tillfällige besökaren kan lämna Stavsjö lätt smittad av framtidstron och insatsviljan. Kiladalens Utveckling inspirerar också den svenska landsbygden och bolagets nyutgivna handbok i landsbygdsutveckling ses nu som ev vägvisare när hela Sverige ska leva.