Goda resultat efter markutredning i Ringstad Mo

Efter att 30 planerade villor vid Ringstad Mo stoppades förra året på grund av markföroreningar inleddes en undersökning av området. Den är nu klar, och visar på bättre resultat än förväntat.

19 september 2015 14:20

Som NT rapporterade i oktober i fjol, stoppades bygget av de planerade nya villorna vid Ringstad Mo mellan Norrköping och Svärtinge på grund av starkt förorenad mark. Den omfattande föroreningen fanns vid Skärlösa gamla deponi, och på grund av fyllnadsmaterial från rivna hus och skrotupplag som fyllt gamla grustäkter.

En riskanalys gjordes därför vid deponin, som visade att föroreningen inte utgjorde någon akut risk för miljön eller människorna i området. Man ville ändå utreda platsen ordentligt, och nu är den översiktliga utredningen klar, enligt ett pressmeddelande från Norrköpings kommun.

– Den översiktliga rapporten ser bra ut. Det var inte så illa som vi först trodde. Det är heller inte farligt att vistas i området, säger Anna Munktell-Flarup, miljö- och hälsoskyddsinspektör på bygg- och miljökontoret, i pressmeddelandet.

Man meddelar också att projekteringen nu fortsätter etappvis, med förhoppning om att de första tomterna till tomtkön är redo inom två år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!