Giftiga ämnen i hela skolan

Förhandsinformation till lokalförsörjningen visar att farliga ämnen också finns i undervisningsdelen av Bråviksskolan.

1 oktober 2014 13:39

Under onsdagen har lokalförsörjningen i Norrköping suttit i möte med den innemiljökonsult som har i uppgift att sammanställa en rapport om de kemiska reaktionerna i golven på Bråviksskolan. Problemen har fram tills idag endast konstaterats i skolans administrativa lokaler. Nu har dock nya fakta framkommit där det konstateras att ämnena, som orsakar huvudvärk och torra slemhinnor, också finns i utbildningslokalerna.

– De här ämnena finns i resten av skolan, men i lägre koncetration. Det har alltså inte gått lika långt i utbildningsdelen av skolan, säger Mikael Grönkvist, fastighetsförvaltare på Lokalförsörjningen.

Kan det finnas risk för att elever fått i sig dessa ämnen?

– Problemen har ju endast varit i expeditionsdelen men dessa ämnen finns som sagt i luften på hela skolan. Så att de fått i sig ämnena i små mängder, ja har de säkert fått.

Det har ännu inte konstaterats exakt vad det är för ämnen som finns i luften på den nu stängda skolan. Dock menar Mikael Grönkvist att personer som fått i sig ämnena inte behöver vara oroliga.

– Det är inte farliga ämnen på det sättet att de är cancerogena eller liknande, men de torkar ut slemhinnor och man kan känna sig snuvig och få huvudvärk om man vistas i lokalerna.

Den slutgiltiga rapporten väntas vara klar på fredag men att eleverna ska kunna återvända till Bråviksskolan ser mörkt ut.

– Nej det kommer ta en stund. Vi har bara konstaterat att vi har problem i hela skolan. Vi vet fortfarande inte varför, det är nästa steg. När vi vet det så vet vi också hur vi ska göra för att åtgärda det.

Kan det bli så att skolan måste rivas?

– Nej. En tänkbar lösning är att vi får byta matta i hela skolan och slipa alla golv. Men vi vet som sagt inte än, men att riva skolan kan jag inte tänka mig.

Under tisdagen stod det klart att Bråviksskolans treor flyttas till Lindö gård. Tidigare i veckan stod det också klart att klasserna F–2 förflyttas till Lindöskolans lokaler. På onsdagskvällen kom också besked om vart skolans elever i klasserna 4–6 ska flyttas. Från och med måndagen den 6 oktober ska undervisningen ske i Folkuniversitetets lokaler på Kvarngatan i centrala Norrköping.

– För att säkerställa att barnen får tillgång till utevistelse kommer vi ta in extra personal som tar med barnen på rastaktiviteter i närområdet, säger verksamhetschefen Cecilia Carlén i ett pressmeddelande.

Enligt samma meddelande framgår att eleverna ska åka med egen buss till och från Kvarngatan, i sällskap av personal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Albin Wiman