Gick miste om fem miljoner kronor

Norrköping var för snabba för regelverket. Därför går man miste om pengar till att sanera gammal industrimark.

22 november 2016 17:43

Naturvårdsverket hade 300 miljoner att dela ut till kommuner som ville sanera gammal industrimark och bygga bostäder. 293 av dessa 300 miljoner går tillbaka till verket, uppger SVT Nyheter Öst. Norrköping var en av kommunerna som ville ansöka om bidrag för bygget av äldreboendet i kvarteret Hejarklacken (hörnet Albrektsvägen/Skarphagsleden). Men kommunen får inga pengar. Orsaken är att man drog i gång med sin sanering innan ansökan var komplett. Till nyhetskanalen säger Elke Myrhede, markmiljöspecialist på Norrköpings kommun, att man hade en ansökan klar om ett stöd på fem miljoner.

Enligt Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden, kommer inte bygget påverkas av att pengarna inte skjuts till projektet.

– Sen kan jag som lekman tycka att man kunde ha väntat med att avslå ansökan om vi nu var för snabba, säger hon.

Ur politikens synvinkel är pengarna från Naturvårdsverket ändå ett gott initiativ som gör att dyra saneringar kan underlättas.

– Vi har områden där det finns en miljöskuld. Då är pengarna bra som ett stöd. Även om vi säkert ändå hade blivit ålagda att sanera ändå. Vi kommer fortsätta att söka pengar för andra projekt, säger Kikki Liljeblad.

Fotnot: Naturvårdsverket kommer också att fördela 300 miljoner kronor 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga