Under våren har kraftbolaget Eon bytt ut luftledningar mot markkabel på Jursla Lindvägen i Jursla.

Läs mer: "Nu ökar ju risken för flera inbrott".

Nästa år planeras motsvarande ske i delar av Svärtinge och därefter i fler av kommunens ytterområden. I takt med att Eon monterar ned luftledningar riskerar gatljusen i områden som Åby, Svärtinge, Krokek, Skärblacka och Östra Husby att släckas om inte ägarfrågan om själva stolparna och belysningsarmaturen löses snart.

Artikelbild

| Det kan inte vara så här ovisst i en seriös kommun, tycker Sture Valund, ordförande i Åby-Jursla vägförening.

– Det här är ett ingenmansland. Varken kommunen eller vägföreningen har något ansvar. För oss är det inte bara att säga att vi tar över ansvaret för belysningen, det handlar om kostnader och pengar vi egentligen inte har, säger Karin Jonsson (C) ordförande i Tekniska nämnden.

– Vi måste reda ut den här frågan på något vis, jag vet bara inte hur än så länge.

Även Eons regionchef Björn Persson ser problemet i takt med att kraftbolaget monterar ned luftledningar i område efter område.

– Det här är en fråga som kräver lite eftertanke och att kommunen bestämmer sig för vilken policy vill man jobba efter framöver i förhållande till vägföreningarna, säger han.

Artikelbild

| Oklart vem som egentligen äger stolpen och lampan.

För snart tio år sedan beslutade politikerna i Norrköping att kommunen ska ta över samtliga vägföreningar i kommunen. Något som vid närmare undersökning visade sig kunna kosta hundratals miljoner kronor, så nu utreds frågan på nytt.

– I samband med det måste vi också se över ansvaret för belysningen på gator och vägar som idag sköts av vägföreningar, säger Karin Jonsson.

Artikelbild

| Stolpen ingen vill kännas vid men gärna få ljus från.

När kraftbolaget Eon tog ned luftledningarna på Jursla Lindvägen för att lägga elkabeln i marken istället erbjöd de Åby-Jursla vägförening att ta över ägandet av stolparna. Vägföreningen sa nej och hävdade att det är Norrköpings kommun som ska ta över stolparna eftersom de redan sköter driften och underhållet av belysningen. Dessutom var det dåvarande Åby kommun som en gång i tiden satte upp de flesta belysningsstolpar.

– När Åby kommun gick in i Norrköpings kommun 1971 så följde de med, menar Sture Valund, ordförande i Åby-Jursla vägförening, som sköter underhållet av gator och vägar inom området.

– Några belysningsstolpar ingår inte i vår förrättning som vägförening, så vi säger blankt nej till att äga stolparna, tillägger han med eftertryck.

I slutet av april höll vägföreningen årsmöte och bestämde enhälligt att tacka nej till Eons erbjudande.

Då förklarade Björn Persson, regionchef på Eon att stolparna skulle tas ned i samband med att luftledningarna gjorde detsamma – om inte vägföreningen ville ha dem.

Men Sture Valunds argument fick honom att ändra sig.

Eon bytte ut ett par ganska ruttna stolpar och skänkte därefter samtliga fem till Norrköpings kommun. En inte helt uppskattad gåva eftersom kommunen inte heller vill äga dem.

Nu är det upp till kommunen och vägföreningen att komma överens. Händer det något under tiden, till exempel att en stolpe ramlar ned över en bil, är det oklart vem som har ansvaret. Inte ens Eon kan säkert friskriva sig helt och hållet.

– Stolparna rasar nog inte imorgon, men ansvaret måste redas ut, eftersom det inte är hundraprocentigt klarlagt, säger Björn Persson på Eon.

De fem lyktstolparna på Jursla Lindvägen sätter ljuset på ett problem som finns i hela Norrköpings kommun och dessutom på många andra platser i landet. Vem äger lyktstolpar som står vid gator och vägar som sköts av vägföreningar och samfälligheter? Vägföreningen? Elbolaget? Eller kanske kommunen?

– Det är oklart vad som egentligen gäller i det här ägarskapet. Det har ju aldrig varit någon fråga så länge stolparna står där – då funkar det, säger Olof Carlsson, verksamhetschef Gata och Trafik i Norrköping.

– Det är inte kommunens väg och därmed har inte kommunen intresse av att belysa vägen. En vägförenings väg förvaltas av vägföreningen. Så i det här fallet borde vägföreningen ta ansvar för stolparna. Men jag vet att det inte är inskrivet i förrättningen.

Däremot ger kommunen ett bidrag i form av drift och underhåll till alla vägföreningar som begär det.

– Bidraget till vägföreningarna och samfälligheterna är omkring tio miljoner kronor varje år. Det finns inget formellt beslut på att ett sådant bidrag ska ges. Det finns kommuner som överhuvudtaget inte ger sådana bidrag, säger Olof Carlsson.

Läs mer: Boende: De dumpar ansvaret på oss.

Läs mer: Debattinlägg: "Ett stort svek mot vägföreningarna och befolkningen i ytterområdena".