Björn Borg, tillförordnad chef för polisområde Motala, bekräftar att det varit fullt på Norrköpingshäktet.

– Ja, det stämmer. Vi har haft tre stycken som varit inne för häktningsförhandling på tingsrätten i Linköping, som sedan fått vända tillbaka och låsas in här hos oss för att det är fullt på häktet i Norrköping.

Det enda häktet i länet finns i Norrköping. I övrigt finns det arrestavdelningar där intagna bara ska sitta en kortare tid. Det som drabbat Motala nu är enligt Björn Borg lite unikt.

– Vi har inte så mycket val, de måste ju låsas in och det blir en del komplikationer för oss. Vi måste lösa det med andra rutiner. Det är en viss skillnad att ha häktade än ha anhållna i max tre dygn. Vi får också ta in folk då vi normalt sett inte har den bemanningen i arresten så att vi kan hantera tre häktade. Det medför givetvis en extra kostnad för oss, säger han och berättar att det även i Linköping finns personer som skulle behöva komma till Norrköping.

Det är idag en hög beläggning på alla häkten i landet.

– Inflödet har ökat de senaste månaderna. Det innebär att vi börjar närma oss vår maxkapacitet, säger Joakim Righammar, chef för placeringssektionen på Kriminalvården med ansvar för den nationella häktningssamordningen.

– Jag upplever inte situationen som akut men den höga beläggningen skapar svårigheter på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Vad orsaken till platsbristen beror på kan han inte säga, men han tror att det möjligen kan vara så att man blivit mer effektiv inom rättsväsendet.

– Det vi gör för att hantera det här är att vi försöker häktessamordna, säger han.

En sådan samordning innebär att om det är fullt på ett häkte så försöker man först se om det finns något annat häkte inom den egna regionen som man kan flytta de häktade till. Likadant gör man nationellt. Är det fullt i en region söker man i någon av de andra regionerna i landet.

– Det här skapar inga fler platser totalt, men det jämnar ut beläggningen inom regionerna och mellan regionerna. Vi tittar nu också på hur vi ska kunna få fler platser då vi bedömer att vi kommer att få ett ökat inflöde, säger han och berättar att det idag finns ett par stängda avdelningar i landet som man kommer att öppna och som det rekryteras personal till.

Den 1 februari i år fanns det 2084 häktesplatser och det kommer förmodligen inte att räcka till då kriminalvården räknar med en ökning.

– Det finns inga färdiga planer på ny- eller ombyggnationer. För oss är det här en väldigt ny fråga, så vi jobbar på kort sikt med att öppna det vi har stängt och på längre sikt hantera ny- eller ombyggnationer, säger Joakim Righammar.

Inom region Öst, som nu har fullt finns det idag inga stängda avdelningar.