Fritidsgårdar ska söka upp unga

Nu har kommunen tagit fram nya riktlinjer för en mer rättvis fritidsverksamhet i Norrköping.

Bland annat ska fritidsgårdarna satsa mer på uppsökande verksamhet och utsatta områdena få mer stöd.