Fridolin vill samarbeta med eleverna

Nye skolministern Gustav Fridolin byggde en allians med landets elever i De Geergymnasiets aula i går.

20 november 2014 15:27

Stridslystna elever som tröttnat på de senaste årens plakatpolitik i skoldebatten, fyllde aulan till sista plats när elevorganisationen Sveriges Elevråd Svea höll jubileumskongress.

– Skolan har förvandlats till en syltburk för politikerna att stoppa fingrarna i, men vi elever ska inte bli deras försökskaniner, deklarerade Sveas förbundsordförande Mimmi Garpebring och ville få ett slut på skoldebatten som ett sätt att värva röster på.

Mer fokus på eleverna, mer elevdemokrati och mer pengar till forskning kring framtidens pedagogik, är några av elevorganisationens krav.

Mimmi Garpebring räckte fram handen till nye skolministern:

– Du har chansen att sätta eleven i fokus. Hjälp oss att leva upp till skolans uppdrag.

Och det verkade som om Gustav Fridolin tog den utsträckta handen.

– Vi ska skapa utrymme för eleverna i den politiska debatten, deklarerade han.

Skolministern vill få ett slut på anklagelserna mellan kommunerna och staten om vems ansvar det är att skolan inte fungerar.

– Att skylla på varandra gör inte skolan bättre. Vi måste ta ett gemensamt ansvar och jobba tillsammans, sa Gustav Fridolin.

Hans analys av skolan stämmer med en ny rapport som visar att skolan inte har de förutsättningar den behöver för att lyckas med sin uppgift och att det skapar en känsla av ensamhet och utsatthet. Samma ensamhet upplever kommunerna inför statens krav. Skolledarna känner inte att de har stöd från kommunerna för att utveckla sina skolor. Lärarnas administrativa börda tar fokus från eleverna och lärarna upplever att de är ensamma om uppgiften att ge eleverna goda förutsättningar för sina liv.

– Det betyder att eleverna i sin tur blir känner sig ensamma och att de inte får något stöd i sina studier, var Fridolins slutsats.

– Därför måste hela skoldebatten utgå från eleverna, deklarerade han för deltagarna på kongressen.

Debatt och åtgärder ska utgå från forskning. Den nya regeringen inrättar därför ett skolforskningsinstitut.

– Målet för institutet är att ingen elev ska känna sig som en försökskanin.

Trygghet, lust och jämlikhet är Gustav Fridolins honnörsord för den nya skolan.

– För att nå dit måste vi jobba med elevinflytande och skoldemokrati.

Och så vädjade skolministern till kongressen.

– Ni elever måste hjälpa oss att hålla en nagel i ögat på kommunpolitikerna, så att de utvecklar era skolor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Janne Stenström