Fortfarande oklart läge för Spegeln

Nu har framtiden för den lilla enheten Spegeln nått kommunalrådsnivå. "Jag behöver lyssna både på socialnämnden och utbildningsnämnden", säger Lars Stjernkvist (S).

3 april 2019 21:00

– Vi måste se till att de beslut som kan vara ekonomiskt kloka för en nämnd inte leder till en obefintlig besparing eller rent av ökade kostnader för kommunen som helhet, men det viktigaste är att det blir bra för de här ungdomarna, säger han.

Vi har skrivit tidigare om den lilla enheten Spegeln, som är till för ungdomar som behöver hjälp både med livet och med skolan. Det är socialtjänsten som placerat ungdomarna här och orsakerna kan vara psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, suicidbenägenhet, självskadebeteende, bristande skolgång, dysfunktionell familjesituation, behov av social träning, droger med mera. Enheten har plats för 20 elever i åldern 16–20 år.

Socialnämnden och utbildningsnämnden har hittills delat på kostnaden. Nu har socialnämnden beslutat att dra tillbaka sin del på 2,9 miljoner per år. Kvar står utbildningsnämnden, som har ett kärvt ekonomiskt läge, men inte samma treprocentiga sparkrav som socialnämnden.

Personalen på Spegeln har berättat om sin oro för hur den här gruppen av ungdomar ska få hjälp om Spegeln inte kan vara kvar som nu. Elever som går där har berättat vad verksamheten betyder för dem. Både elever och föräldrar har skrivit insändare.

Kikki Liljeblad (S) är ordförande i utbildningsnämnden.

– Jag ser att vi har ett antal elever som behöver en bra skola och olika sorters extra hjälp, säger hon och förklarar att diskussioner pågår, men att hon ännu inte vet var de slutar.

– Generellt tror jag att det behöver pratas mera om vad samverkan kan vara och vad som händer när en nämnd får neddragningar och en annan inte får det, tillägger hon.

Lars Stjernkvist är inne på samma spår.

– Det första jag tänker är att innan vi tar den här typen av beslut, som påverkar andra, så måste vi prata med varandra.

Är det inte lätt hänt att var och en ser mest till sitt när ekonomin blir kärvare?

– Det är just i sådana tider som det blir extra viktigt. Det löser inte problemen att vi skickar räkningen till nån annan.

Skulle kommunstyrelsen kunna skjuta till mera pengar för att säkra Spegeln?

– Det vill jag inte svara på nu.

Han säger att han förstår och har respekt för socialnämndens beslut och den ekonomiska verklighet som nämnden befinner sig i.

– Nu behöver jag lyssna på båda nämnderna och i nästa steg måste vi gemensamt diskutera hur vi går vidare, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa