Förslaget: Låt krögarna fixa skollunchen

För att stötta krisande krögare i Norrköping vill Moderaterna att gymnasieelever hämtar sin mat där.

Goda råd är dyra i dessa dagar när den lokala restaurangbranschen blöder. Från Moderaternas sida lägger man nu fram ett förslag som går ut på att alla elever i kommunens gymnasieskolor ska få möjlighet att äta takeaway-lunch utan att själva behöva betala.

– Vi vet att de flesta gymnasieeleverna är kapabla att fixa mat själva. Det här kan hjälpa familjer som har svag ekonomi, men vårt främsta fokus ligger på att stötta de lokala krögarna, säger oppositionsrådet Sophia Jarl.

Inspiration kommer från Kalmar, där man efter beslutet om distansundervisning valde att införa ett stödpaket där man subventionerar gymnasieelever som äter dagens lunch på valfri restaurang. Restauranger som ville erbjuda subvention fick anmäla sig på en lista – i dag har över 80 restauranger anmält sig.

– Vi har 3 081 matportioner varje dag på de kommunala gymnasieskolorna. Vi har räknat på att en lunch får kosta 75 kronor och det handlar om cirka 40 dagar efter påsklovet. Det skulle innebära att vi kan stärka de lokala krögarna med uppemot tio miljoner kronor.

Enligt förslaget kommer maten att maten faktureras kommunen med snabb handläggning av utbetalning till krögarna. Eleverna behöver inte lägga ut några pengar själva.

– Om krögarna vet att de varje dag får in 10–15 elever som köper lunch kan det vara det lilla extra som gör att de orkar att köra vidare.

Majoriteten av de tio miljoner kronorna hämtas, enligt förslaget, från kommunens överskott från 2019, en liten del kommer från att kostnaderna för matinköp på gymnasieskolorna minskat, då inga elever äter skollunch längre.

– Då vi i förra veckan beslutade om att lägga 100 miljoner till kommunstyrelsen och konjunkturfonden finns det nu cirka 60 miljoner kvar av överskottet. Att ta tio miljoner från överskottet till det här är en mycket pragmatisk lösning för att stötta lokala företagare.

Behöver inte vården ha en del av överskottet i dessa tider?

– De behöver de. Och det kommer inom kort presenteras förslag om extra tillskott till vård- och omsorg. Dessutom finns det ju ett stödpaket från staten som kommer att ge ungefär 24 miljoner till kommunen. 

Sophia Jarl hoppas nu få med sig de övriga partierna.

– Det kommer många goda förslag just nu. Vi måste mäta dem mot varandra, vi har ju inte råd att genomföra alla förslag. Vi har ett möte inom krisledningsnämnden på fredag. Då ska vi diskutera alternativen, säger kommunalrådet Reidar Svedahl (L).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa