Företagare sågar kommunens vändning

Kommunens attityd till näringslivet blir allt mer bekymmersam, menar näringslivsprofiler i Norrköping. Företagarna har reagerat starkt på att kommunala Nodra tagit över sophämtningen av en privat utförare som fått ekonomiska problem.

10 januari 2019 18:41

– Vi möts av både trötthet och arrogans i våra kontakter med kommunen och vi känner oro för Norrköpings framtid, säger Kjell Johnson Branzell, styrelseordförande Joh Sjö AB i Norrköping.

– Vi dalar ständigt i näringslivsrankningar och då måste man ha en god dialog med näringslivet så att vi kan förklara hur situationen kan bli bättre.

Det som har fått företagarna att reagera den här veckan är det faktum att Nodra (före detta Norrköping Vatten och Avfall) nu tar hand om sophämtningen utanför villor i Norrköpings kommun. Det gör man trots att en privat utförare skulle sköta uppdraget i ytterligare ett par år.

Denna utförare hade lagt ett anbud och fått avtalet som man nu inte klarar av att slutföra och då valde Norrköpings kommun att själv ta hand om uppdraget. Utan föregående upphandling.

– Det blir väldigt besvärligt när Norrköpings kommun leker affär, säger Meta Ryderstedt, styrelseordförande Alltransport.

– Kommunen glömmer helt bort oss företag som har byggt upp Norrköping och vi behöver veta hur kommunens politiker ser på oss företagare och vilka upphandlingsrutiner man tänker ha i framtiden.

Värdet på ett års sophämtning ligger runt 20 miljoner kronor. Därför tycker näringslivet att det är både märkligt och upprörande att kommunen nu, utan någon diskussion, valde att själv bli utförare.

– Kommunen säger sig vilja utveckla näringsliv och entreprenörskap i Norrköping, men det rimmar illa med hur man jobbar, säger Ronny Fyhr, vd Renall.

– Den som fick det fleråriga avtalet om sophämtning är en gigant i branschen och om man då inte klarar av att göra jobbet har man medvetet lagt budet för lågt. Kommunen kan inte bara se till kronor och ören utan måste se till att ta in fler parametrar i upphandlingsprocesserna.

De tre företagarna företräder bolag som satsar stort på Norrköping och man vill därför ha tydliga riktlinjer för framtiden.

– Vi känner en stor frustration. Vi vill Norrköping väl och måste se ett tydligare intresse för näringslivet från våra politiker, säger Kjell Johnson Branzell.

Företagarna vill ha en bättre dialog med politikerna och tydligare besked om hur den politiska ledningen ser på företagen i Norrköping.

– För oss handlar det om vi ska våga fortsätta investera i Norrköping eller inte, säger Meta Ryderstedt.

– Vi kan inte investera i utrustning för mångmiljonbelopp om kommunen plötsligt kan få för sig att utföra i egen regi utan att göra korrekt upphandling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson