Folkhögskolan tvingas lägga ner

Mo Gårds folkhögskola lägger ner sin verksamhet i Norrköping och fem personer riskerar att förlora sina jobb.

21 februari 2017 10:56

Beslutet meddelandes på tisdagen av den ideella förening som driver folkhögskolan. Skolan har hållit undervisning på teckenspråk, där eleverna har kunnat läsa in både grundskolan och gymnasiet. Men elevunderlaget har varit dåligt.

– Målgruppen är ganska smal och vi har under en längre tid haft problem att rekrytera deltagare, säger rektorn Carina Boman.

Under våren har folkhögskolan haft 22 elever, varav 16 på heltid. Men flera av dessa slutar i sommar och framåt hösten räknar man bara med ett 10-tal elever. För att få ekonomin att gå ihop hade det behövts 20–25 heltidselever.

På skolan i Norrköping jobbar i dag fem personer, vars tjänster nu är hotade. Fackliga förhandlingar har hållits och målet är att kunna erbjuda andra jobb till de drabbade.

– Det hoppas vi verkligen. Vi undersöker för fullt om det finns något inom de övriga verksamheterna, säger Carina Boman.

Folkhögskolan är nämligen en del av Mo Gård-sfären, som har en rad olika verksamheter, främst i Finspång. Den ideella föreningen bakom skolan är dock fristående från företaget Mo Gård AB, som inte berörs av nedläggningen.

Inte heller föreningens övriga folkhögskolor – i Örebro, Stockholm, Göteborg och skånska Åkarp – påverkas av Norrköpingsfilialens avveckling.

Mo Gårds folkhögskoleverksamhet startade 1992 och flyttade sommaren från 2014 från Finspång till Holmentorget i Norrköping. Redan då var elevunderlaget dåligt och nu konstaterar man alltså att flytten inte har gett önskat resultat. Därför blir vårterminen den sista på folkhögskolan, som läggs ner lagom till sommaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Johansson

Ämnen du kan följa