Fokus på framtidens frita

– Frita är så mycket mer än mellanmål och pärlplattor. Det är en verksamhet som förtjänar uppmärksamhet, säger Christian Sjöö, fritidspedagog på Ektorpsringen.

I Norrköpings kommun går omkring 6 000 barn på frita och allt fler barn spenderar allt mer tid där, när föräldrarna arbetar längre dagarna och tar ut färre ledigheter vid skollov. Men trots detta är fritidsverksamheten ett relativt outforskat ämne. Detta har projektet "Fritidshem i framtiden" försökt ändra på. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och tre fritidshem i Norrköping. Syftet har varit dels att synliggöra fritidsverksamheten, dels att utveckla dess kvalité.

Tid att reflektera

Under onsdagen presenterade fritidshemmen sina resultat.

Ett frita som deltagit i projektet är Ektorpsringen. Personalen där berättar om det värdefulla i att verkligen få sätta sig ned och reflektera över verksamheten.

– I vanliga fall tar det praktiska över och det finns ständigt akuta situationer att lösa, säger fritidspedagog Marie Karlsson.

Hon och kollegorna har inom projektet arbetat med lekäventyr, där personalen tänker ut ramarna för äventyr som barnen sen får fylla i. Nu har de exempelvis läst boken om bröderna Lejonhjärta, vilket kommer att resultera i ett rollspel.

Barns delaktighet

Övriga två fritidshem som deltagit i projektet är Svärtinge Hus och Folkparksskolan. Samtliga deltagare vittnar om värdet i att, med stöd från forskare, få utveckla sin verksamhet.

Det har ökat tryggheten hos barnen, arbetsglädjen hos personalen och gett positiv respons från föräldrarna. Dessutom har det lett till en större medvetenhet om barns delaktighet och om etnicitets- och genusfrågor.

– När barnen blir tryggare och vi-känslan starkare, har vi sett att de vågar bryta normer. Nu gäller det bara att hålla i och fortsätta arbetet även efter att projektet är över, säger Marie Karlsson.

Tuff arbetssituation

Samtliga fritidshem vittnar om en tuff arbetssituation med stora barngrupper, små, splittrade lokaler, för få personal och svårigheter att hitta vikarier.

Kommunalråd Olle Johansson (S) säger att han tar till sig av kritiken, men att mycket handlar om ett långsiktigt arbete.

– Vi bygger nya lokaler, men det tar tid. Däremot tror jag på att i närtid höja lönerna och statusen för fritidspedagoger.

Han betonar också vikten av att utveckla samarbetet med universitetet.

– Vi måste hitta en struktur för detta för att sprida kunskapen till alla fritidshem i kommunen. Mycket kan bli bättre genom ett synliggörande och tydliggörande av verksamheten, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa