Flyktingbarn på Cedersborg oroar personal

De stängda avdelningarna på Cedersborg blir boende för 40 ensamkommande flyktingbarn. På våningen över vårdas äldre sjuka människor, en del palliativt. Det har fått personal att reagera.

19 oktober 2015 14:12

– Det borde finnas en lämpligare plats för de här barnen. Lokalerna är nästintill utdömda. Sedan ser vi ju det här utifrån brukarnas perspektiv. Det är inte helt ljudisolerat mellan våningarna och barnen måste gå ut och in. Ute i trapphuset ekar det rätt rejält, säger undersköterskan Lena Fahlstedt.

Hon jobbar på en av de två avdelningarna som ligger högst upp i byggnaden. Här vårdas sammanlagt ett 30-tal äldre. En del av dem palliativt.

En trappa ner ligger ingången till det som tidigare var avdelning 64/65. Där ska nu ensamkommande flyktingbarn bo. Enligt de senaste uppgifterna som Lena Fahlstedt och hennes kollegor fått handlar det om 40 barn. Renoveringen är i full gång. Men någon utförligare information om boendet tycker vårdpersonalen inte att de har fått.

– Vi fick bara lite kort information i ett mejl. Jag tror det kom i slutet av september eller början av oktober, mer än så har det inte varit, säger Lena Fahlstedt.

Roger Källs (S), socialnämnden ordförande, bekräftar att de stängda vårdavdelningarna numera är avsedda för ensamkommande flyktingbarn.

– Jag har inte personligen varit involverad i sökandet efter lokaler, men jag vet att behovet är jättestort. Vi måste ta det som finns ledigt, även om de här lokalerna till viss del är utdömda, säger han.

Oron för att det kan komma att bli en hög ljudnivå förstår han.

– Blir det problem och de äldre inte får lugn och ro, måste vi naturligtvis lösa det på något sätt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ramstedt