Flicka fördes bort – trots rop på hjälp

En tolvårig flicka fördes utomlands trots att socialkontoret larmats om att hon utsatts för våld i hemmet, våld med en tydlig karaktär av hedersförtryck. Socialkontoret får nu kritik av IVO i hur ärendet skötts. Ingen vet hur flickan har det i dag.

2 juli 2018 17:48

"Flickans uppgifter var så starka och till sin karaktär överensstämmande med vad som brukar anses vara karaktäristiskt för hedersrelaterat förtryck, att det förefaller orimligt att omedelbart försöka sammanföra henne med föräldrarna." Så skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en rapport.

– Det är tre punkter där vi tycker att de skulle gjort annorlunda. Vi anser att de borde ha utnyttjat möjligheten att träffa flickan utan föräldrarna. Om man tänker på det som flickan berättat så kan man tänka att det varit rimligare att prata med flickan ensam, säger Per Carlman, utredare på IVO.

Det var i februari 2017 som en flicka inte vågade gå hem från skolan. Hon berättade om sin oro, och att pappan slår henne, för biträdande rektorn som larmade socialkontoret. Skolpersonal upplevde att handläggarna försökte övertala flickan att följa med föräldrarna hem, dessa bedömde att ärendet rörde sig om oroliga föräldrar som behövde vägledning i hur de skulle hantera sin dotter. Handläggarna hade "inte någon känsla av att flickan behövde skyddas från sina föräldrar", skriver IVO. För lärare berättade flickan om hur hon upplevde pappans kontroll över var hon befann sig och vem hon umgicks med, hon fick bland annat inte ha några svenska vänner.

En månad senare förs dottern utomlands med sin mamma och biträdande rektor får veta att pappan skrivit in flickan på en skola utomlands. Varken IVO eller socialkontoret vet hur flickan har det i dag.

– Vi har utvecklats mycket sedan dess, vi jobbar med frågan hela tiden och det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Min bild är att vi i dag har bra rutiner både för hedersrelaterat våld och oavsett våld i nära relationer, säger Åsa Karlsson, verksamhetschef vid socialkontoret i Norrköpings kommun.

I höst kommer IVO att följa upp hur Norrköpings kommun arbetar med våld i nära relationer. De konstaterar att socialkontoret borde ha haft ett tydligare fokus på att skydda flickan och inlett en utredning om syskonens behov av skydd.

– Alltid när IVO yttrar sig om något så gör vi de åtgärder som de föreslår, vi vill göra så rätt som möjligt för att det ska bli så bra som möjligt för de som vi har kontakt med, säger Yvonne Thilander, socialdirektör på Norrköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Hansson

Ämnen du kan följa