I det material som företaget lämnat in till kommunen finns lite olika förslag till placering på fastigheten, men huvudförslaget så här långt är två fem våningar höga punkthus framför de hus som redan finns på fastigheten.

– Rikshem vill erbjuda fler bostäder i Norrköping och tittar på hur vi kan utveckla våra befintliga områden. Dagbergsvägen och Ljura är ett populärt område. Parallellt med att vi nu renoverar och skapar modernare lägenheter i området ser vi också över hur vi kan skapa fler bostäder, förklarar Mats Dahlin, fastighetschef på Rikshem i Norrköping.

Han tycker att det är för tidigt att säga något om vilken typ av lägenheter och hur det ska se ut.

Artikelbild

| Här mellan Dagsbergsvägen och husen hoppas Rikshem kunna bygga två punkthus.

Det är tidigt i processen. Företaget har ansökt om det som kallas planbesked. Om politikerna i nämnden går på tjänstemännens förslag blir beslutet att säga ja till det. I så fall skulle en ny detaljplan kunna vara klar under 2021.

I arbetet med en ny detaljplan ska till exempel parkeringssituationen analyseras och ytor ses över. Närheten till ridhuset är ytterligare en sak som måste beaktas.