Flera nya bostäder planeras i Ljura

Rikshem Stopet AB vill få tillstånd att bygga två punkthus på Dagsbergsvägen mitt emot Norrköpings fältrittklubb. Tjänstemännens förslag till samhällsbyggnadsnämnden är att ställa sig positiv till planerna.

11 februari 2019 06:00

I det material som företaget lämnat in till kommunen finns lite olika förslag till placering på fastigheten, men huvudförslaget så här långt är två fem våningar höga punkthus framför de hus som redan finns på fastigheten.

– Rikshem vill erbjuda fler bostäder i Norrköping och tittar på hur vi kan utveckla våra befintliga områden. Dagbergsvägen och Ljura är ett populärt område. Parallellt med att vi nu renoverar och skapar modernare lägenheter i området ser vi också över hur vi kan skapa fler bostäder, förklarar Mats Dahlin, fastighetschef på Rikshem i Norrköping.

Han tycker att det är för tidigt att säga något om vilken typ av lägenheter och hur det ska se ut.

Det är tidigt i processen. Företaget har ansökt om det som kallas planbesked. Om politikerna i nämnden går på tjänstemännens förslag blir beslutet att säga ja till det. I så fall skulle en ny detaljplan kunna vara klar under 2021.

I arbetet med en ny detaljplan ska till exempel parkeringssituationen analyseras och ytor ses över. Närheten till ridhuset är ytterligare en sak som måste beaktas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa