Fler måste hjälpa till för ett tryggare samhälle

En skattekrona i en förening kan ge mer än egna anställningar i kommunen.

6 november 2017 10:30

Moderaterna i Norrköping vill ta mer hjälp och fördjupa samarbetet med föreningar och andra aktörer för att skapa bättre service, trygghet och motverka utanförskapet.

Moderaterna vill koppla ihop det som händer i den civila sfären med det som kommunen kan göra.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) anser att det som händer i Norrköping i dag är problematiskt på många sätt, samtidigt som det är positivt att många väljer att flytta till Norrköping.

– Allt färre försörjer allt fler vilket gör att skattekronan vi får in i dag ska räcka till fler personer och åtminstone räcka till dagens service, säger hon och anser att om vi ska ha den tryggheten och servicen i framtiden så måste vi satsa varje skattekrona så att vi får ut så mycket som möjligt av den.

– Vi vill att Norrköping ska byggas av de som bor här.

Moderaterna vill att kommunen ska initiera och i samarbete med representanter från civilsamhället upprätta en handlingsplan med tydliga ansvarsområden och stimulera till att förbättra servicenivåer och förebygga utanförskap.

– Vi skulle kunna ha en trygghetsfond där föreningar kan söka pengar för att exempelvis göra mer för de äldre i samhället, säger Sophia Jarl och hon skulle gärna se att föreningar också skulle kuna ta ansvar för en del av en stadsdel, se till att det är snyggt, att lampor är hela och annat. För det skulle de kunna få ett föreningsstöd.

Sylvia Nilsson (M), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden menar att vi har ett samhälle som dragits isär mer och mer och där man har försökt att vända sig till föreningslivet, kanske utan tillräckliga resurser.

– Vi har ett föreningsliv som gör mycket bra och många har lyckats bra, men det måste utvecklas mer och vi måste ge dem verktygen för att stötta dem. Just nu handlar det väldigt mycket om att kunna rädda saker som kan ha gått fel, men vi måste också arbeta förebyggande, säger hon

Joanna Sjölander (M), andre vice ordförande i socialnämnden, ser ett stort problem med de personer som ramlat igenom och inte fångats upp med något skyddsnät tidigare.

– Det är viktigt att vi kan få dessa personer efter det att vi fångat upp dem att kunna återgå till samhället. Här skulle jag gärna vilja se fler insatser och då tror jag mycket på ideella krafter. Jag tror inte vi med egna medel och resurser kan lösa uppgiften.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dick Kjedemar

Ämnen du kan följa