"Finns en risk att man inte förstår det här"

Den handlar bland annat om att vad som kan få människor att känna sig hemma fastän de tvingats flytta och om hur sport och kultur kan minska gapet mellan invandrare och övriga samhället.

20 oktober 2017 21:00

Rapporten heter ”Norrköping - stad av invandring”. Den är skriven av studenter på ett mastersprogram på Linköpings universitet och nu har den presenterats för politiker och tjänstemän i Norrköpings kommun.

– Norrköping är en stad som har påverkats av invandring och influenser från andra länder under flera hundra år, sade kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) när han hälsade rapportens författare välkomna.

Trots att andra städer har en liknande historia är det som att vi betraktar invandring som något tillfälligt, tyckte Lars Stjernkvist.

– Det finns en risk att man inte förstår att det här är något som vi ska leva med och förhålla oss till. Ibland kommer det väldigt många flyktingar, men även om det förändras så kommer inte internationaliseringen att upphöra.

Studenterna läser vid universitetens institut för forskning om migration, etnicitet och samhälle - Remeso - och de representerar själva en lång rad länder i fyra olika världsdelar.

– Det handlar om att utbilda en ny generation som kan ta hand om, förstå och analyserar de utmaningar samhället står inför, sade Stefan Jonsson, professor vid Remeso.

Som en del i utbildningen har studenterna ägnat fem veckor åt att, helt utifrån eget val, beskriva Norrköping ur det här perspektivet och utifrån en rad olika aspekter. I det arbetet har de använt sig av Norrköping och människor som bor. Stefan Jonsson utgick ifrån att Norrköping kan ha användning av resultatet.

När studenterna presenterade de olika delarna i rapporten kom de också med en rad goda råd både till kommunen och till andra delar av samhället, som Migrationsverket.

Mer information till migranter om alla olika aktiviteter som finns i Norrköping, var ett råd. Att tänka inkluderande inte bara när det gäller asylsökande och flyktingar, utan också människor som kommit av andra skäl, var ett annat. Bristen på billiga bostäder, segregationen i olika områden, svårigheten på arbetsmarknaden, situationen för hbtq-personer var andra ämnen som togs upp.

Efteråt var Lars Stjernkvist övertygad om att kommunen kan ha nytta av råden i rapporten.

– Bara att ställa frågorna och föra samtalen - själva arbetet med rapporten - gör att vi kan bli bättre, sade han och reagerade särskilt på att flera i rapporten tagit upp föreningslivets betydelse för integration.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa