Den 25 oktober forslades Femöresbron bort under stor uppståndelse. Sedan dess har representanter från teknikkonsultföretaget Sveco jobbat med att undersöka den.

– Vi har inte fått någon lägesrapport än, men på torsdag förmiddag ska vi ha ett första möte med Sveco. Då får vi se vad de säger, förklarar Anna Boholm, projektsamordnare på tekniska kontoret.

Undersökningen ska ge svar på om Femöresbron går att renoveras eller om det blir en ny bro.

– Men ett sånt besked dröjer, vi måste invänta en slutrapport innan vi beslutar om vad som ska göras. När ett sånt beslut kan tas får vi förhoppningsvis lite mer info om på torsdag, säger Boholm.

Kommunen vill försöka att rädda bron – men själva borttagandet kan faktiskt ha förvärrat hälsoläget för Femöresbron. När bron forslades bort blev den nämligen kapad i fyra delar för transport landsvägen ut till Bråvalla.

Själva styckningen följde inte de rekommendationer man fick av Göran Magnusson – ingenjören som i början av året fick i uppdrag av Tekniska kontoret att bedöma den befintliga brons bärförmåga och möjligheter för renovering av bron.

– Att lyfta bort bron för att göra en noggrannare undersökning var det enda alternativet. Men jag rekommenderade inte att skära i bron på det sättet som gjordes, säger Göran Magnusson.

Enligt rapporten föreslog ingenjörsfirman att konstruktionen skulle delas i skarvarna i över- och underramstängerna i 2–3 delar för vidare transport till verkstad. Anledningen är att man inte bör skärbränna eller svetsa i den typen av stål som bron är gjord av, då grundmaterialet kan skadas av upphettningen.

– Vår bedömning var att vi var tvungna att stycka bron som vi gjorde för att vi skulle klara av transporten. Bron visade sig dessutom vara betydligt tyngre än vad vi räknat med, den vägde snarare 31 ton än 25 ton, säger Anna Boholm om styckningen.

Göran Magnusson tror att Femöresbron kan repareras och förbättras till godtagbart skick – om man uppfyller vissa mål med renoveringen.

– När det till exempel gäller att stabilisera bron kan man göra som man gjort med andra broar. En svängningsdämpare kan hindra bron från att svikta och svaja, säger han.