Målet med projektet är att familjer ska få ett bättre stöd vid en separation och att barnen ska få behålla trygga relationer till sina föräldrar.

Utvecklingsarbetet har hittills bedrivits i projektform med stöd av stiftelsen Allmänna barnhuset och regeringen. I grunden ligger ett regeringsuppdrag om att utveckla stödet vid separationer, då man sett ett nationellt behov av detta. Utvecklingsarbetet är nu avslutat och i Norrköping drivs projektet vidare som en ordinarie verksamhet. Under mars 2018 kommer den första rapporten om resultatet.

– Innan rapporten är klar är det svårt för oss att säga exakt hur stor betydelse insatserna har, men vi upplever att vi idag kan erbjuda mer anpassat stöd, säger Ann Henriksson, verksamhetschef inom socialtjänsten i ett pressmeddelande.

Samverkansteamet ska kunna ge ett anpassat, lättillgängligt stöd och även samordna de insatser som behövs. En mycket viktig del av arbetet är att uppmärksamma barnen och låta dem komma till tals.

– Nytt och spännande med detta, är att stödet är inriktat på just det som familjen behöver stöd med. Det vanliga tillvägagångssättet är samarbetssamtal, men här erbjuds det som verkligen behövs, säger Marianne Gabrielsson, nationell projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset i pressmeddelandet.