De politiska målen har inneburit att intresset för vindkraft ökat markant. Men det finns en hel del hinder på vägen, allt från privatpersoner som bor i planerade vindparker till försvarsmakten. På onsdagen samlades företagare och experter på vindkraft tillsammans med politiker och tjänstemän från kommuner i Södermanland och Östergötland i Norrköping. Alla överens om att det behövs en rad åtgärder för att minska hinder kring utbyggnaden av vindkraften.

– För att nå målen behöver vi alla delar av de förnybara energikällorna. Vi klarar oss inte på solelen, vindkraften behövs, säger Karin Jonsson (C) kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden i Norrköpings kommun.

Hon har under åren sett ett par planerade vindkraftparker i Marviken och Kolmården stoppas av miljöskäl, bland annat på grund av förekomsten av skogsfågel, och tycker att det är dags att ändra lagstiftningen.

Artikelbild

| Vindkraft till havs lockar företag inom branschen. Inom fem år kan verken nå höjder på 400 meter enligt tillverkaren Siemens.

– Motsättningen mellan klimatmålen och miljölagstiftningen gör det nästan omöjligt att bygga ut vindkraften. I Norrköping har vi ju till och med varit med om att vindkraftsutbyggnad stoppats i ett område som klassas som riksintresse för vindkraft. Det är dags att sätta ned foten så att inte artskyddsförordningen hindrar mer utbyggnad, tycker hon.

Förekomsten av havsörn framförs ofta som att det stoppar etablering av vindkraft. Jens Rydell, fladdermusforskare vid Lunds universitet berättade under seminariet att det är en falsk bild.

– Ingen svensk fågelpopulation hotas av vindkraft. Därför blir jag överraskad av att höra att det är på grund av fåglar som vindkraftsutbyggnad stoppats i Norrköpings kommun.

Allvarligare är det, enligt Jens Rydell, för vissa arter av fladdermöss. De förökar sig långsamt och dras till vindkraftverk för att hitta mat i form av insekter.

Artikelbild

| Havsörnen är inte hotad som population av vindkraften, enligt fladdermusforskaren Jens Rydell vid Lunds universitet.

Även Lars Thomsson som har regeringens uppdrag som nationell vindkraftssamordnare i sydöstra Sverige lyfte motsättningarna mellan artskyddsförordningen och möjligheten att de nationella klimatmålen ska nås.

– På Gotland har antalet örnpar ökat samtidigt som vindkraften byggts ut. Idag är motståndet på Gotland mot vindkraft inte speciellt stort. De största motståndarna hittar man bland gamla gubbar som växte upp under en tid då det inte fanns vindkraft.