Facket vill ha MBL-förhandling om ambulanssjukvården

Någon MBL-förhandling i samband med att ambulanssjukvårdsföretaget Sirius byter namn och ägare är inte aktuellt som läget är nu.

30 juli 2014 13:05

Henrik Johansson som är förbundsordförande i det fristående fackförbundet Ambulansförbundet är generellt mycket kritisk till hur Sirius har skött sin ambulansverksamhet i landet.

– Jag tycker också att det är själklart att man kallar till en MBL-förhandling i ett sådant här fall med ägarbyte, säger han.

Även Pia Molander på kollektivavtalsanslutna Vårdförbundet tycker att det skulle vara att föredra.

– Avtalen är skrivna så att det går att göra så här. Men jag tycker att det är naturligt att man kallar till en MBL-förhandling i ett sådant här fall. Och jag har för mig att man har gjort det i liknande fall tidigare. Landstinget i Östergötland har ingen historia av att vilja köra över sina anställda, eller anställda i fristående aktörer inom landstinget, säger hon.

Om landstinget ger sitt godkännande kommer alltså Sirius verksamhetschef Kenneth Karlsson att ta över ägandet i ambulansverksamheten själv. Men han ser ingen anledning till att kalla till MBL-förhandling som läget är just nu.

– Enligt vår arbetsgivarorganisationen Almega så är det inte någonting vi måste göra. Men om fackförbunden formellt kräver det så kommer vi självklart att gå med på en MBL-förhandling. Vi är måna om att hålla en god relation till fackförbundens medlemmar.

Kommer det nya företaget att delta även i den nya upphandlingen av ambulanssjukvård som inleds i höst?

– Vi tänker absolut delta även i den nya upphandlingen i höst. Jag är långsiktigt i det här och hoppas att den turbulensen som har varit här försvinner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Wahlberg