Facket ser stora risker med stoppet

Kommunal ser stora risker för att ett vikarie- och övertidsstopp ska leda till att arbetsbelastningen ökar, liksom sjuktalen och arbetsskadorna.

18 januari 2019 06:00

– Och vi ser också risker för att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera personal, säger Therése Eklund, som är ordförande för Kommunal sektion sydost i Norrköping.

Från Kommunals sida kan man inte bara säga nej till ett vikarie- och övertidsstopp. Däremot har facket påtalat de risker man ser.

På måndag ska facket ha ett medlemsmöte med anledning av vikarie- och anställningsstoppet.

– De signaler vi hittills har fått handlar om oro för hur det ska bli med semester, oro för att man kommer att gå kort. Det är väldigt mycket frågor.

LÄS MER: Personalkostnaden inom vård och omsorg måste bantas

LÄS MER: 180 årstjänster ska bantas bort

LÄS MER: Oroliga undersköterskor efter beskedet

Som hon har förstått det ska personal kunna få semester som vanligt.

– Vill man vara en attraktiv arbetsgivare är scheman och semester sådant som är väldigt viktigt.

Hennes bild är att det redan är väldigt tufft ute på golvet och hon ser en risk för att personalen inte hinner ge människor den hjälp de har rätt till.

– Om vi går kort så finns ju risken för att vi inte hinner med allt. Det är viktigt att ha tydliga prioriteringslistor ute på enheterna - vad kan vi ta bort eller skjuta på. Men samtidigt är det ju så att om man skjuter på saker så blir det en jättehög en annan dag.

Planerna på att göra om en del vikarietjänster till tillsvidaretjänster tycker Kommunal är bra.

– Men om personal ska kunna gå in på en annan enhet än där man jobbar normalt är det viktigt med en bra introduktion, så att man inte bara kastas in, säger Therese Edlund.

– Men vi kommer ändå alltid att behöva timvikarier, tillägger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa