Facket: "Folk är rädda"

Kriminalvårens generaldirektör Nils Öberg har spridit en skräckstämning på verket sedan han tillträdde 2012.

8 oktober 2014 13:50

– Öberg har infört en katastrofal personalpolitik. Folk är rädda, säger fackförbundet ST:s avdelningsordförande Per Sunneborn till tidningen Publikt.

Sedan Nils Öberg kom till Kriminalvården har 15 höga chefer fått sparken, omplacerats eller lämnat myndigheten självmant. Det betyder att i princip alla chefer på huvudkontoret och alla regionchefer har bytts ut, och det har lett till stora problem.

– Kriminalvården har tappat minnet, säger Per Sunneborn.

En av de tidigare cheferna som vill vara anonym, säger att Öberg spred en rädsla för att ha fel i organisationen. Chefer med gott anseende byttes ut om de inte slöt upp bakom generaldirektören.

En annan tidigare chef har valt att berätta om vad som hände henne. Det är Gunilla Ternert, tidigare regionchef i Stockholm. Hon fick sparken förra året.

– Nils Öberg skrek åt mig att jag pratat skit bakom hans rygg och att han inte gillade min ledarstil, berättar Ternert för tidningen Publikt. Sedan lämnade han rummet.

– Det gick som en chockvåg genom Kriminalvården när Gunilla Ternert fick sparken, säger Per Sunneborn. Efter det fick vi en tyst organisation.

Men personalpolitiken är inte enda problemet när det gäller Kriminalvårdens generaldirektör. Nu utreder Konkurrensverket om myndigheten bröt mot lagen i upphandlingen av ett konsultföretag.

Nils Öberg har anlitat konsultföretaget Enhancer tidigare. 2008 när han var expeditionschef på justitiedepartementet, hade Enhancer inget ramavtal med Regeringskansliet och kunde egentligen inte få uppdraget att utreda polisens ledningsorganisation.

Men ett annat konsultföretag, Cordial, som hade ramavtal, fick uppdraget att agera som mellanhand, och Enhancer fick två miljoner som ersättning för sitt arbete.

Samma sak hände 2012 när Nils Öberg var ordförande i polisorganisationskommittén, som skulle ta fram den nya organisationen för polisens ledning. En annan person genomförde upphandlingen, men konsultföretaget Perlan skrev kontrakt och Enhancer utförde uppdraget och fick 7 miljoner kronor för besväret.

Som ny generaldirektör för Kriminalvården, var en av Öbergs första åtgärder att påbörja en omorganisation. Nils Öberg använde ett så kallat förenklat förfarande vid upphandlingen av konsult, vilket krävde att beställningen inte fick vara dyrare än 1,2 miljoner kronor.

Upphandlingen formulerades så att den styrdes mot Enhancer, men efter ett överklagande tvingades Kriminalvården av Förvaltningsrätten att omformulera underlaget så att fler företag kunde lämna anbud. Det gjordes, men anbudstiden sattes till två veckor.

Trots den korta tiden lyckades ansedda konsultföretaget PwC med 3 800 anställda, lägga ett anbud som var lägre. Men PwC uteslöts av Nils Öberg som hävdade att PwC inte hade tillräcklig erfarenhet för uppdraget. Enhancer genomförde uppdraget på löpande räkning och i stället för de 1,2 miljoner som kostnaden satts till i upphandlingen, slutade notan på 2,8 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!