F13:s skjutvall snart ett minne blott

På måndag försvinner ytterligare ett bevis för att Bråvalla en gång varit en militäranläggning. F13:s skjutvall ska bort och ge plats för en fotbollsplan.

18 november 2014 15:10

En gammal skjutvall är det emellertid inte bara att gräva bort. Här finns mycket kraftiga föroreningar i form av bly, koppar och arsenik bland annat orsakade av de kulor som skyttarna använt, när de skjutit mot skjutvallen.

Miljökonsultföretaget WSP har nu gjort en markundersökning inför förändringen. Och då har man upptäckt att det under den kvarlämnade skjutvallen dessutom finns ytterligare en äldre skjutvall, där det också finns föroreningar. Detta innebär att man nu måste gräva rätt djupt för att komma åt all förorenad jord så att området sedan kan användas av idrottande ungdomar utan några risker. Det är Eneby BK som här ska att få en sjumannaplan.

Baksidan på vallen, som inte är förorenad, kommer att behållas som ett skydd mot skolan, vars grusade yta ligger precis intill.

På måndag kommer grävmaskiner och lastbilar till Bråvalla för att gräva upp och frakta bort inte mindre än 1 200 ton jordmassor av olika föroreningsgrad. En del innehåller så mycket bly och koppar att det betraktas som farligt avfall och måste destrueras på speciella anläggningar. Annat behöver bara läggas på deponi. Saneringen är kostnadsberäknad till drygt en miljon kronor och kommer att vara klar inom två veckor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius