– Det ger oss ändå en möjlighet att ha någon som kan läsa in sig och ta fram underlag. Det känns ju skönt i alla fall, säger partiets nuvarande oppositionsråd Mia Sköld, som fortfarande inte vet hur hennes egen framtid ser ut.

Miljöpartiet tappade två mandat i valet och får med sina tre mandat i den nya fullmäktigeförsamlingen inga poster av egen kraft. Inget oppositionsråd, inga representanter i nämnderna och med nuvarande regler heller ingen politisk sekreterare.

Före valet diskuterades den framtida politiska organisationen, men beslutet sköts upp till efter valet. I förra veckan träffades arbetsgruppen igen och tog bland annat upp frågan om de politiska sekreterarna.

Nu går gränsen för att få en sådan vid minst fyra mandat. I årets val fanns för första gången en spärr för att partier alls ska komma in i fullmäktige och i Norrköping, med två valkretsar, är spärren tre procent.

– Det innebär att inget parti i fullmäktige kan ha mindre än tre mandat, säger Mia Sköld och tycker att det då är rimligt att samma gräns gäller för rätten till politisk sekreterare eftersom hon annars ser att det blir ett demokratiskt underskott.

Det blev också arbetsgruppens nya förslag och eftersom partierna var eniga lär det klubbas i kommunfullmäktige så småningom. Miljöpartiet får då ta ställning till vilken person man vill ha på posten.

På ett medlemsmöte i veckan ska Miljöpartiet diskutera vad som kommit fram i samtal med andra partier. Mia Sköld deltar inte själv i de samtalen, men en del vet hon.

– Kvartetten säger nej, men det finns enskilda partier i Kvartetten som kanske vill hjälpa oss på något sätt, säger hon lite kryptiskt.

En del av en oppositionsrådspost kan också finnas inom räckhåll för partiet. I kommunstyrelsen var oppositionspartierna eniga om att en av sex kommunalrådsposter borde flyttas över till oppositionen, som i så fall får fyra heltidsposter att fördela mellan sig. Det kan ge både Miljöpartiet och Vänsterpartiet en möjlighet.

Om samtliga ledamöter från oppositionspartierna röstar för det, när den nya fullmäktigeförsamlingen för första gången möts den 15 oktober, så blir det så. Kvartetten, som tänker fortsätta att styra kommunen, har ju inte egen majoritet.

Mia Sköld konstaterar att Miljöpartiet må vara det minsta partiet i nya fullmäktige, men att det ändå kan avgöra om Kvartetten ska få behålla alla kommunalrådsposter eller inte.