En förlist Legend med en spännande historia

Sedan femton år ligger M/S Legend halvt sjunken utanför Norrköping. Vem har ansvar för henne? Vad ska det bli av henne? Fartygets framtid är svårare att få grepp om än dess förflutna.

10 april 2012 00:00

Utanför Karlsro varv
i Norrköping ligger flera fartygsvrak. Ett av dem sticker högre upp över vattenytan än de andra. I fören går namnet M/S Legend ännu att uttyda. Man kan undra var hon kommer ifrån och hur hon hamnade här. Det krävs inte mycket fantasi för att se att det måste ha varit en riktigt fin båt en gång
i tiden.

NT har tidigare skrivit om henne, bland annat 1997 då hon hade legat sjunken ett halvår. Den gången lyckades vi inte få kontakt med ägaren till den tjugosju meter långa turbåten. Nu gör jag ett nytt försök. Enligt Sjöfartsregistret är det Bråvikens Skärgårdsturer AB som äger M/S Legend.

- Det där har jag inte med att göra. Det är många år sen, säger Alf Jakobsson som driver företaget som numera heter Cycle Supply.

Men ditt företag står som ägare?

- Nej nej, det är många år sen. Tack och hej.

Han lägger på luren.

Kan utgöra miljöfara
Det var i alla fall 1995 som Bråvikens Skärgårdsturer köpte M/S Legend på Åland och tog henne till Norrköping för att bedriva passagerartrafik. Det visade sig dock att båten var i oväntat stort behov av upprustning. Julen 1996 sjönk hon på den plats där hon fortfarande ligger.

Under åren har hon förfallit och plundrats på delar. En NT-läsare hävdar att dieselmotorn torde finnas kvar liksom bränsletanken, och misstänker att det kan utgöra en miljöfara. 2004 utmättes fartyget på grund av obetalda räntor, och Transportstyrelsen väntar på registerhållningsavgifter som inte kommit in.

Så här har det inte alltid varit med M/S Legend. Tack vare databasen Skärgårdsbåtar.se kan man se att hon tycks ha haft ett långt och ganska gott liv sedan hon stod färdigbyggd som ångfartyg på Warkaus bruk i sydöstra Finland 1906 och levererades till ett rederi som trafikerade landets största sjö Saimen. Då hette hon Punkaharju efter staden i trakten, ett namn hon behöll till 1912 då hon fick heta Orivesi efter en annan stad.

Hon tycks ha gått som turbåt på Saimen under olika ägare ända fram till 1982. Hon fick stora skador efter att ha brunnit 1967 och i samband med reparationerna har man bytt ut ångpannan mot en dieselmotor, förmodligen den som nu ligger under vatten utanför Norrköping.

Tråkigt slut
Orivesis första kontakt med havsvatten bör ha ägt rum 1982 då hon började gå de sex milen på Saima kanal mellan Saimen och Viborg i Finska viken. 1987 köptes hon av rederiet Archipelago Cruise Lines på Åland och döptes om till Legend. Befälhavare ombord blev Ole Lundberg.

Jag hittar honom på Åland. Han har sett fotografier på det halvsjunkna och nu mycket förfallna fartyget.

- Tråkigt. Man trodde ju att hon skulle få ett liv
i Norrköping när hon såldes dit. Det var ju förhoppningen, säger Ole Lundberg på telefon.

I dag är han 69 år och pensionär men kör fortfarande mindre färjor någon gång. Som skeppare och delägare i M/S Legend hade han fullt upp, berättar han. Fartyget gjorde fyratimmarskryssningar, lunchkryssningar och bröllopskryssningar från Mariehamn ut i den åländska skärgården. Hon chartrades också ut till privata sällskap och en gång körde Ole Lundberg självaste finske presidenten. Mauno Koivisto med följe hyrde båten en hel dag.

Från topp till botten
M/S Legend var klassad för 120 personer och hade tre restauranger med fullständiga alkoholrättigheter. Det var dans på akterdäck. En hel sommar var Alf Robertsson skeppstrubadur. Bokföringen visade överskott. Men så kom lågkonjunkturen i början på 1990-talet och passagerarna blev färre, framför allt minskade de värdefulla företagskryssningarna. Rederiet gick i konkurs 1992. Ole Lundberg och andra eldsjälar bildade nya bolaget Legend-kryssningar som dock gick omkull det med efter två år.

- Fartyget behövde dessutom rustas upp, bland annat läckte de gamla trädäcken, minns Ole Lundberg.

Båten såldes i befintligt skick av konkursboet. Den 20 januari 1995 blev Norrköpingsföretaget Bråvikens Skärgårdsturer AB ny ägare. En av bolagsmännen styrde M/S Legend över Ålands hav ned till Norrköping samma vinter och förhoppningen var att rusta upp henne och sätta henne i lönsam trafik i Bråviken.

Sedan gick det som det gick och nu ligger hon där hon ligger.

Oviss framtid
Jag ringer Karlsro Marin men där vet man just inget om fartygets framtid. Jag ringer Nina Eskilsson på Miljö- och hälsoskyddskontoret. Där har man påbörjat en diskussion om M/S Legend utan att ha kommit någon vart.

- Även om kommuninvånarna tycker det ser illa ut vill man kanske inte att skattepengar ska användas för att ta bort vraket.
I första hand är det ägaren som ska ta sitt ansvar, säger hon.

Ole Lundberg på Åland befarar att hans gamla fartyg nu är bortom all räddning. Det är intrycket han får av fotografierna från Norrköping. Men hoppet lever.

- Man kan ju hoppas att det en dag kommer nån riktig entusiast som bestämmer sig för att ta upp henne och göra henne
i ordning.

Kan det finnas en sådan eldsjäl någonstans där ute?

Finns fortfarande hopp
Det kanske inte låter som om denna eldsjäl borde sökas i vandrarhemsbranschen, men i ett sista hopplöst försök att få lite klarhet i M/S Legends framtid ringer jag Eskilstuna kommun. Enligt ett vagt rykte vill en person förvandla fartyget till ett flytande vandrarhem i stadsdelen Torshälla vid Mälaren.

Men ingen på kommunen känner till personen. I stället får jag tag på Rina Oord-Lund som är ortsutvecklare i Torshälla. En ortsutvecklare borde ju veta, om någon.

- Det här har jag inte hört någonting om men det låter ju jättespännande!

Hon går och frågar en kollega som har hand om hamnfrågor och inte heller känner till saken, men när Rina Oord-Lund tar upp telefonen igen har de trots allt hunnit dryfta var man skulle kunna placera ett sådant vandrarhem. Och på något sätt skulle ju cirkeln sluta sig ifall M/S Legend åter får en stor sjö som sin hemvist, tillägger hon.

Hon har inte sett fotografierna. Men något har uppenbarligen börjat röra på sig, åtminstone i Torshälla. Frågan är om det kommer att ta M/S Legend ur bottendyn utanför Norrköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!