Enligt Björn Persson, regionschef vid Eon, är det 358 hushåll som berörs.

- Det är en kabel som har grävts av, uppger han.

Avgrävningen medförde att en säkring löste ut i en kopplingsstation. Den ska nu ersättas och då förväntas merparten av hushållen få tillbaka elen.

- Hur stor andel kan jag inte säga i nuläget.

För att alla ska på strömmen tillbaka krävs att den avgrävda kabeln lagas, ett arbete som pågår för fullt.

eon