Efter branden – kan få helt ny förskola

Förskolan Smultronet i Sandbyhov, som brandskadades i oktober, kan komma att ersättas av en helt ny, prefabricerad förskola med sex avdelningar.

14 december 2017 09:52

Det var i slutet av oktober som en kraftig brand förstörde tre av förskolans fyra avdelningar.

Den paviljongförskola med två avdelningar som finns i anslutning till Smultronet har dock kunnat användas som vanligt. Men när Sandbyhovsområdet nu genomgår en omdaning måste även paviljongerna flyttas innan sommaren. Detta ihop med den utredningen som visar att de eldhärjade lokalerna är i stort behov av sanering, gör att det beräknas bli både enklare och billigare att uppföra en helt ny förskola.

I nästa vecka tar kommunstyrelsen upp ett förslag om att tillföra ett nytt anslag på 20 miljoner kronor i investeringsbudgeten för år 2018 för en nybyggnation av Smultronets förskola. Sen blir det upp till Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet.

Den totala kostnaden för bygget beräknas uppgå till 30 miljoner kronor, men 10 miljoner finansieras med försäkringsersättningen för branden.

En prefabricerad förskola innebär en något lägre kvalité på konstruktion och material tillskillnad från den gängse modellförskolan, men uppförandet motiveras med att en sådan kan vara på plats hösten 2018. En modellförskola skulle dröja till halvårsskiftet 2019. Tidsaspekten anses viktig då de cirka 75 barn som är drabbade av branden just nu befinner sig i tillfälliga lokaler på Marielundsgymnasiet, som inte är lämpliga för små barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Holmer

Ämnen du kan följa