Driver swingersklubb – nekades jobb

Anna Rosmark nekades jobb som studievägledare på grund av sitt engagemang i swingersklubben Club Adam och Eva. Händelsen är anmäld till diskrimineringsombudsmannen, DO.

21 september 2016 17:11

– Jag har alltid varit öppen med mitt intresse och det har alltid fungerat bra. Därför blev jag verkligen helt paff, säger Anna Rosmark, som tillsammans med maken driver swingersklubben i källaren till Arbis i Norrköping.

Alltid varit öppen

Anna Rosmark är utbildad lärare och arbetar på en skola i Örebro. Hon är även utbildad studie- och yrkesvägledare och i somras sökte hon en tjänst som studievägledare på ett bemaningsföretag. Under intervjun pekade allt mot att hon hade rätt kompetens och det diskuterades hur tjänsten skulle kunna anpassas för att passa både henne och arbetsgivaren.

– Det var verkligen ett superbra samtal.

I slutet av arbetsintervjun fick hon frågan om det var något annat de behövde veta om henne. Eftersom hon alltid varit öppen med sitt åtagande i swingersklubben tog hon upp detta.

– Jag ser ingen anledning att dölja det och dessutom är det ju bara att googla på mitt namn så dyker det upp, säger hon.

På frågan om det handlade om konkurrerande verksamhet, försäkrade hon att så inte var fallet och sen avslutades intervjun med budskapet att arbetsgivaren skulle höra av sig.

"Inte okej"

Då Anna Rosmark sen fick reda på att de ringt upp minst två av hennes referenspersoner och även ville se hennes examensbevis kändes det som att allt gick hennes väg. Men de mejl som sedan följde visade något annat.

– Det första mejlet berättade i trevlig ton att jag tyvärr inte matchade deras behov. Inget konstigt i sig. Men då det lät helt annorlunda under intervjun blev jag ändå lite misstänksam.

Anna Rosmark frågade därför om de kunde vara mer specifika om varför hon inte fick tjänsten. En del av svaret lyder "Du driver/är engagerad i ett företag vid sidan om, och det i en bransch som det är risk för att det kan väcka negativt förtroende från våra intressenter."

– Jag fattar såklart att det är upp till dem att avgöra vem de vill anställa. Men det här kändes inte okej. Att de inte tycker om att jag driver swingersklubb på fritiden är ingen legitim anledning att neka mig jobbet. Därför valde jag att göra en anmälan.

Ärendet är nedlagt

I anmälan har hon uppgett att hon diskriminerats på grund av könsidentitet eller könsuttryck samt sexuell läggning.

– Det är ju inte helt enkelt vad det ska klassas som, säger Anna Rosmark.

Det tyckte inte DO heller och därför har de valt att inte gå vidare med anmälan. Men Anna Rosmark tycker ändå att anmälan var en viktig markering.

– Det handlar inte bara om mig utan alla människors rättigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!