Doktorns råd om motion kan vara livsfarliga

Inom läkarkåren finns en debatt kring nyttan av att ordinera patienterna fysisk aktivitet på recept. Motståndarna hävdar att det inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis.

20 april 2018 22:00

Under ett par dagar den här veckan har allmänläkare från hela Sverige träffats på en nationell kongress i Norrköping. Ett av fredagens ämnen var frågan om vilket vetenskapligt stöd det egentligen finns för att fysisk aktivitet på recept fungerar.

– Att ordinera fysiska aktiviteter är meningslöst, kan till och med vara farligt och ger bara folk dåligt samvete, menar Fredrik Nyström, professor vid Linköpings universitet.

Han forskar om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Hanmötteen annan professor, Carl Johan Sundberg i en debatt om det överhuvudtaget finns någon vetenskaplig grund till att skriva ut träning på recept.

Carl Johan Sundberg är professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet och en av dem som under lång tid förespråkat fysisk aktivitet på recept. Han har skrivit böcker om hur regelbunden träning påverkar allt från blodtrycket till ett gladare humör.

– Det finns klara samband mellan god kondition och en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, kol, artros och depression. Det handlar om måttlig motion, inte någon träning på elitnivå för det ger helt andra effekter.

Fredrik Nyström hävdar tvärtemot att träning kan vara farlig för hälsan när hjärtat utsätts för ansträngningar som kan orsaka hjärtflimmer. I bästa fall resulterar motionen inte i någon skillnad alls jämfört med ett stillasittande liv som soffpotatis. Det vill säga i risker för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det visar den enda längre studie som gjorts. Den skulle vara i tolv år men avbröts efter tio år eftersom inga skillnader kunde uppvisas.

Fredrik Nyström undrade också, inför en road publik, varför inte fler än var tolfte patient fortsatte med träningen efter ett år.

– Om det nu är så att man blir gladare av att träna.

Carl Johan Sundberg konstaterade att det inte heller är alla som väljer att fortsätta med läkemedel efter ett års ordination.

– Det går inte att jämföra med hundra procent effekt vilket du får av bättre kondition, svarade han och undrade i samma andetag varför Fredrik Nyström springer om det är så farligt.

– Jag tycker om att leva farligt, blev det godmodiga svaret. Och dessutom ingår jag i min egen forskningsstudie om träningens inverkan på hälsan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa