Detta ska få Östersjön att må bättre

Ett försök att odla blåmusslor i Bråvikens mynning för miljöns skull beräknas starta i vår.

Det är den ideella föreningen Ecopelag som begärt dispens hos Länsstyrelsen för en utsjöodling av blåmusslor i Bråvikens naturreservat.

När tänker ni börja med musselodlingen?

– Vår förhoppning är att starta under maj månad. Det är emellertid inte säkert att vi etablerar oss inom naturreservatet, vi har även ett alternativt område strax utanför reservatet, svarar Martin Reutgard, projektledare.

Målsättningen med projektet är att utveckla musselodlingen till en storskalig och billig miljöåtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Projektet är ett så kallat LOVA-projekt där bidrag ges för att lokalt förbättra havs- och vattenmiljön.

Musselodling i större skala har med stöd av EU-pengar prövats på flera håll runt Östersjön.  Bland annat pågår ett flerårigt projekt i Sankt Anna skärgård. Musslorna binder både fosfor och kväve och renar på så sätt Östersjön. Musslorna kan användas som gödning i lantbruket alternativt malas ned och användas i djurfoder.

Bråvikens naturreservat bildades 2011 för att bland annat de bevuxna havsbottnarna och de grunda havsvikarna ska bevaras så orörda som möjligt. Det är inte tillåtet med fiskodling eller någon annan form av vattenbruk i området som ligger i Bråvikens mynning.

Eftersom odlingen ska placeras på 25 till 35 meters djup menar Länsstyrelsen att risken för skador på naturreservatet är marginell. Beslutet om dispens gäller under förutsättning att odlingen startas inom två år och är villkorad med att inget material får dumpas eller bli kvar i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa