"Det finns olika grader av samarbete"

Inom ett par veckor tror Lars Stjernkvist (S) att den styrande Kvartetten ska kunna ge Norrköpingsborna besked om hur styret ska se ut för de kommande fyra åren.

10 september 2018 18:30

Under måndagsförmiddagen träffades företrädarna för partierna i det vanliga gruppmötet inför kommunstyrelsens sammanträde.

– Vi ser att Kvartetten är den största möjliga regeringsbildaren och därför har vi konstaterat att vi är beredda att fortsätta styra Norrköping och ta ansvar, säger Lars Stjernkvist.

Det tar ändå en tid att formulera överenskommelser och fördela poster.

Är Miljöpartiet helt ute?

– Vi ser inte att vi politiskt skulle bli starkare om vi tillför fler partier. Sedan finns det olika grader av samarbete.

Kvartetten får inte egen majoritet, utan 41 av de 85 mandaten.

– Men sannolikheten för att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ska gå ihop är väl inte att bedöma som alltför stor, säger Lars Stjernkvist.

– Under hela mandatperioden har det oftast funnits ett eller flera partier, ofta Miljöpartiet, som legat väldigt nära oss i många frågor. På det viset borde inte valresultatet innebära någon stor dramatik.

Vad ser du för knäckfrågor för Kvartetten den kommande mandatperioden?

– Egentligen ser jag inte någon sådan där riktigt laddad fråga som skulle kunna splittra oss. Det finns ett antal frågor där vi har olika åsikter, men det vet vi ju redan.

Samtidigt som regerandet av kommunen måste fungera och tempot hållas uppe till exempel i förhandlingarna med Trafikverket om Resecentrum och Ostlänken finns ännu en viktig uppgift för socialdemokratin.

– Vi måste självkritiskt fundera över vad det är som gör att vi tappar så mycket.

Han konstaterar att valresultatet över lag visar att styrande partier ofta straffas av väljarna.

– Det finns en protestvåg som vi verkligen behöver analysera. Invandring och integration är en del av den, men jag tror det kan handla om flera frågor.

Lars Stjernkvist pratar om människor som har en känsla av att makten är långt borta, att samhällsutvecklingen utgör ett hot mot deras egna tryggheten.

– Om det här kommer nu när vi är i en högkunjunktur – vad händer då när konjunkturen viker?

Så känslorna är blandade. Den känsla av lättnad som han beskrev mot slutet av valnatten hänger i också dagen efter.

– Jag har nog aldrig varit så nervös inför ett val. Det vi ser är att hela väljarkåren har förskjutits åt höger. Att i det läget ändå få nästan var tredje röst i Norrköping och få vara med och påverka utvecklingen, det känner jag lättnad över, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa