Det blåser kring Omar Nur igen

Omar Nur dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll efter Jasminskolans konkurs. Ändå har han fått arbeta kvar som handläggare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

16 juni 2016 18:30

Nu är han i blåsväder igen. Den här gången i sin roll som ansvarig handläggare och föredragande när myndigheten beviljade 532200 kronor i bidrag till Sveriges förenade muslimer som kopplats till extremism och radikal islamism.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger till Dagens Nyheter att han är överraskad över att Sveriges förenade muslimer godkänts som bidragsmottagare.

– Jag ser massvis med frågetecken. Vi pratar om en grupp som bjudit in hatpredikanter och vars salafistiska inriktning på många sätt är själva motsatsen till tolerans, säger han till DN.

Lotta Persson är chef för avdelningen för stöd och samverkan.

– Det är jag som fattat beslutet med Omar Nur som föredragande. Jag bedömde projektansökan i förhållande till den förordning som styr bidragsformen och det är vad vi gjort här.

Innan en projektansökan beviljas kontrolleras föreningens stadgar, styrande dokument, årsmötesprotokoll och den ekonomiska redovisningen.

– Det gjorde vi även i det här fallet. Vi utgår från förordningen som styr bidragsformen och just i det här fallet är syftet att motverka rasism eller andra former av intolerans, och där nämns även islamofobi. I det här fallet bedömde vi att det är en bra projektansökan som ligger i linje med förordningen.

Har du någon kommentar till Magnus Ranstorps kritik mot att Sveriges förenade muslimer beviljas bidrag?

– Vi kände till kritiken mot Sveriges förenade muslimer och vi har tittat på det. Men det som framkommit i media har inte varit tillräckligt för att vi ska avslå en ansökan som vi tror på.

När det gäller handläggaren Omar Nur säger Lotta Persson att myndigheten känner till att han i november 2014 dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll efter Jasminskolans konkurs.

Hon känner även till att han varit misstänkt för grovt bidragsbrott, men förundersökningen lades ner den 5 februari i år. Orsaken var att det inte gick att bevisa att han eller de övriga misstänkta i ärendet gjort sig skyldiga till brott.

– Vi känner till båda händelserna. Det första fallet är det enda där man kunnat konstatera några oegentligheter. Vi gjorde då, när det hände, tillsammans med arbetsrättsexperter en bedömning att det inte fanns tillräckliga skäl att göra en omplacering eller vidta några andra arbetsrättsliga åtgärder med anledning av det som hände.

Hur resonerade man då?

– Jag var inte inblandad så jag kan inte gå in i detalj på det som hände, men det var den bedömning man gjorde.

Men han är väl ansvarig för handläggningen av bidrag?

– Ja, han handlägger en av våra bidragsformer.

Arbetade han under tiden som han var misstänkt för grovt bidragsbrott?

– Det är jättekänsliga uppgifter och jag kan inte gå in på några exakta detaljer kring det. Men förundersökningen lades ner och då får vi agera utifrån det. Då får han betraktas som oskyldig. Det är så vårt rättssystem fungerar.

Hur blir det med Omar Nur nu?

– Det här är utagerat. Domen ligger långt tillbaka i tiden.

NT har sökt Omar Nur per telefon och via mejl. Vid ett tillfälle svarar han med sitt förnamn på sin tjänstetelefon. Men när undertecknad presenterar sig som reporter på NT lägger han på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel