Deras personal kan rycka in i vården

När en bransch har för lite personal, kan en annan rycka in. Personal från Louis de Geer kan nu förstärka läget inom vården.

23 mars 2020 13:45

I dagsläget råder ingen akut brist på personal inom vård- och omsorgskontoret,  men man förbereder och ser om sitt hus, utifall sjukfrånvaron skulle skjuta i höjden.

– Vi har ingen jättebrist än generellt, men vi har brist på sjuksköterskor, det har varit svårt att rekrytera och frånvaro nu gör stora avtryck i verksamheterna, säger vård- och omsorgsdirektören Magnus Johansson.

Vi har tidigare berättat att de kommunala träffpunkterna stängs för att minska risken för spridning av coronaviruset. Den personalen får från och med tisdag hjälpa till på annat håll. Exakt antal frånvarande ändras hela tiden, två gånger om dagen rapporterar verksamheterna till vård- och omsorgskontoret om hur personalläget ser ut. Man använder en grön, gul och röd skala.

– Merparten är gröna, sedan har vi några gula, där man flaggar för en kommande brist, och några röda. De röda är företrädesvis små enheter, där en persons sjukfrånvaro får stora konsekvenser. Än så länge har vi inte behövt fördela om personal, men vi är medvetna om att det kan komma att behövas.

För att ytterligare förstärka personalläget har kontoret sneglat mot de kommunala bolagen, för att se om det finns möjlighet att använda personalresurser från andra branscher. Personal från Louis de Geer har fått ett brev med en förfrågan om man vill söka till vård- och omsorgskontets verksamhet. Det är de enda som hittills har fått en förfrågan.

– Besöksnäringen har ju tvärdött, så därför vände vi oss till dem. Det har varit ett inflöde av ansökningar, det tycker vi är väldigt positivt, säger Magnus Johansson.

Handlar det om solidaritet eller är man rädd för att bli utan jobb?

– Jag tror att det är en kombination, många vill ställa upp och hjälpa till i den mån man kan.

Klarar vem som helst att sköta jobbet?

– Man behöver viss erfarenhet, till exempel kunskap om hygien. Vi måste skapa förutsättningar för dem vi plockar in, så att det blir en realistisk situation för både verksamheten och för personen som ska klara av det.

Liselotte Andersson är vd för Louis de Geer konsert & kongress. Hon tycker att det är ett gott initiativ från vård- och omsorgskontoret.

– Vi har en stor styrka med timanställd personal som i rådande läge inte kan erbjudas arbete hos oss. Det känns förstås bra att våra timanställda erbjuds andra arbetstillfällen när det är djup kris i besöksnäringen, skriver hon i ett sms.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Flood

Ämnen du kan följa