Svärtingehus skola har runt 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. De som vistats i lokalerna i en del av skolan ska ha drabbats av andningssvårigheter och upplevt dålig luft.

– Utbildningskontoret har informerat vårdnadshavare om att de som nyttjar de här lokalerna ska sätta sig i tillfälliga lokaler fram till jul, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig på kommunens fastighetsbolag Norrevo.

– Vi har satt igång en utredning av inomhusmiljön, tillägger han.

Artikelbild

| Utreder. "Vi har satt igång en utredning av inomhusmiljön", säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig på kommunens fastighetsbolag Norrevo.

Vi har sökt rektorn på skolan, Lena Rödin, men hon har inte varit anträffbar.