De vill inte se slöjor på kommunens bilder

Moderaterna ser slöjan som en symbol för förtryck. Därför tycker de inte att kommunen ska använda bilder med flickor eller kvinnor i slöja i informationsmaterial.

27 februari 2019 16:37

– Att prata om integration och inkludering och samtidigt visa flickor och kvinnor i slöja är direkt motsägelsefullt , säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

För några år sedan skrev hon en motion som föreslog att kommunen skulle utreda möjligheten att införa slöjförbud i barnomsorg och skola för flickor under 15 år. Den avslogs efter en mycket lång och mycket hetsig debatt.

Nu har hon och partikollegan Sylvia Nilsson, som är andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skrivit en interpellation där de frågar om ansvarig kommunalråd tycker att det är moraliskt och etiskt korrekt att använda förtryckande symboler i kommunens kommunikationsmaterial. Först och främst är det unga flickor de tänker på.

De frågar också om kommunen kan anse sig arbeta mot hedersförtryck samtidigt som sådana bilder finns i kommunikationsmaterial.

Sophia Jarl beskriver slöjan som en kulturell och religiös symbol vars syfte är att dölja kvinnokroppen för att män inte ska frestas, att förminska kvinnan.

– Svenska lag är tydlig med att inga barn under 15 år ska sexualiseras och vi vet att slöjan står just för en sexualisering, säger hon.

När de båda som skrivit motionen gick igenom kommunens material hittade de bilder med unga flickor i hidjab - en slöja som döljer håret, men inte ansiktet.

– Jämställdhet är en grundbult i kommunens samhälle och det är något som slöjan inte står för. Vi tror att det finns en uppenbar risk att sådana här bilder blir ett sätt att normalisera slöjan, säger Sophia Jarl.

Tror ni att alla som bär slöja är förtryckta?

– Det är en tusenårig tradition där ursprunget är att förtrycka kvinnor, säger Sophia Jarl.

Sedan tycker både hon och Sylvia Nilsson att det är svårt att veta hur det är när det gäller vuxna kvinnor.

Hur skulle ett stopp för sådana bilder hjälpa flickor och kvinnor?

– Det ska vara en tydlig signal om att vi inte vill normalisera slöjan, att vi är emot förtryck och för jämställdhet. Det finns en risk att man tycker att det är mångkulturellt med bilderna, men det är förtryck. Att visa mångfald är bra, men vi behöver inte använda bilder av barn i förskolan med slöja, säger Sophia Jarl.

Kan du se någon negativ konsekvens av ett stopp?

– Nej, jag tror det är viktigt att flickor och kvinnor ser att i Sverige är de fria, att vi visar hur vi vill att flickor och kvinnor ska leva i dag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa