De vill bygga "Västra promenaden"

Norrköpingsborna ska cykla mer och välja kollektivtrafiken framför bilen. Och i framtiden kanske du kan ta spårvagnen till Lindö.

19 oktober 2018 16:30

Norrköping har problem rent logistiskt. Det tar lång tid att ta sig genom staden, det skapas proppar, det är dåliga förutsättningar för cyklister. Eftersom arbetsmarknaden väntas utvecklas mer och att staden växer måste det skapas åtgärder.

Under fredagen presenterade stadsbyggnadskontoret ett paket som är ett underlag för kommunens politiker. Här är förslag på hur trafiken ska lösas genom bland annat nya cykelbanor, nya dragningar för spårvagnar och nya busslinjer och särskilda bussfiler.

– Det här är ett viktigt arbete. Staden växer och Ostlänken hamnar ända in i Norrköpings stadskärna. Det är ett tjänstemannamaterial, politiken har ännu inte tagit ställning, säger Kikki Liljeblad (S).

175 000 invånare förväntas bo i Norrköping 2035.

– Det tuffaste målet är att inte öka biltrafiken trots att befolkningen växer, säger Kikki Liljeblad.

Att få folk välja bort bilen ska ske på flera plan. Det ska enligt förslaget satsas stort på buss, spårvagn och cykel.

– Alla kan naturligtvis inte cykla eller åka buss. Men många fler än i dag kan välja bort bilen, säger Kikki Liljeblad.

Staden växer och det ställer nya krav på framkomlighet. Bilar mitt i city skapar otrygghet.

– Även ur ett hälsoperspektiv. Vi måste röra på oss, det är inte samhällsekonomiskt hemma och sjuk. Sedan måste vi se till klimat och miljö också.

I Norrköping cyklar vi generellt mindre än övriga städer, men vi går desto mer. Detta beroende på att många bor i innerstaden.

– Sedan ska vi vara självkritiska, cykelnätet är inte bra och måste utvecklas, säger Dag Johansson, strateg på stadsbyggnadskontoret.

Underpass förbi vägar i Ingelsta är ett exempel, och man har även lagt förslag på en ny cykel- och gångled som bland annat ska gå över Strömmen i höjd med Krematoriet. Det är mer eller mindre ett skapande av Västra Promenaden.

När arbetsmarknaden utvecklas måste trafiken hänga med. Söderut ligger Norrköpings största arbetsplats, Vrinnevisjukhuset.

– Byggdes det ett nytt sjukhus i dag skulle man inte välja den platsen. Men nu är det som det är och vi måste utgå från det, säger Dag Johansson.

Bor man i till exempel Hageby och jobbar på sjukhuset måste man först in i stan och sedan söderut igen mot sjukhuset. Därför tittar man även på en ringled med buss som ska vara mer eller mindre runt hela staden.

Man ser även spårvagnlinje mot Lindö, och att Kungsgatan återigen ska få spårvagnar.

– Det får plats spårvagnar på Kungsgatan, men det innebär bland annat att Bergsbron måste förstärkas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!