- Vår uppfattning är att de inte ska tillbaka till vården eller något annat yrke där man jobbar med människor, säger Per-Olov Strandberg, kommunens personaldirektör.

Efter turer både hit och dit är kommunens inställning nu glasklar.

- Vår uppfattning är att de inte ska tillbaka till vården eller något annat yrke där man jobbar med människor, säger Per-Olov Strandberg, kommunens personaldirektör.

Personalkontoret inleder inom kort överläggningar med fackförbundet Kommunal.

Ska inte hända igen
Det finns tidigare fall där kommunen betalat skadestånd i Arbetsdomstolen för att slippa ta tillbaka en anställda som ansetts klart olämplig för arbete inom kommunen.

- Det här ska inte hända igen. Det blev fel, säger Per-Olov Strandberg.

Han syftar på personalkontorets sätt att handskas med ärendena om de båda undersköterskorna.

Först blev de avstängda under tiden som händelserna utreddes. Sedan fick de komma tillbaka till sina arbeten igen och det är där Per-Olov Strandberg är självkritisk.

- Jag tycker inte att vi på personalkontoret gjorde tillräckligt, säger han. Vi borde ha lyssnat mer på vård- och omsorgskontoret.

Den arbetsrättsliga bedömningen att det kan bli svårt att bevisa saklig grund för uppsättningen ifrågasätter han inte.

- Den ena personen har ett sätt att vara som inte är lämpligt inom vården. I det andra fallet handlar det mera om en person som visar sin makt på olika sätt. Jag ser det som otänkbart att de kommer tillbaka, säger Lars Carlsson, vård- och omsorgschef.

 

Läs mer i lördagens Norrköpings Tidningar