De motiverar barn att gå till skolan

Trots komplexiteten i frågan om elevfrånvaro finns ofta enkla lösningar att ta till. Verksamheten Alla barn i skolan hjälpte under förra året 57 barn i Norrköping att gå i skolan mer.

14 januari 2017 20:00

I regeringens utredning om problematisk elevfrånvaro framgår att flera tusen barn i Sverige uteblir från lektionerna varje dag.

– Det handlar aldrig om att barn är lata, den här formen av problematik är väldigt komplicerad och orsakerna kan vara många, säger Ina Gruffman som är socionom och har jobbat med insatsen under de fyra år den varit igång.

Alla barn i skolan är ett samarbete mellan socialtjänsten och utbildningskontoret som går ut på att ett skolnärvaroteam följer ett barn i taget under en intensiv åttaveckorsperiod. Det är skolan som först ansöker om stöd för barnet och under 2016 kopplades totalt 59 barn in i verksamheten.

I samtalen med barnen pratar de om hinder som barnen känner inför att gå till skolan. Sedan hittar de tillsammans sätt att ta sig över dessa. Det kan till exempel handla om att barnet behöver vända tillbaka dygnet eftersom hen sitter uppe och spelar på natten.

Ensamhet är en annan svårighet som är lite krångligare att hitta en lösning på. I sådana fall kan man be skolan att förändra strukturen så att känsliga tider såsom till exempel matrasten blir mer uppstyrd. En annan strategi är att ordna aktivitetsgrupper utanför skolan där barnen ges möjlighet att lära känna andra barn. Ibland går teamet hem till barn på morgonen och följer dem till skolan för att de överhuvudtaget ska komma iväg.

– Alla barn gör sitt bästa, de måste bara veta att andra bryr sig om dem och att de saknas när de inte är i skolan. Allt handlar om att inte glömma bort nån.

Ina Gruffman säger också att det är viktigt att inte skuldbelägga någon för dennes uppförande. Det finns alltid en bakomliggande orsak som grundar sig i att barnet inte mår bra på något vis, det kan till exempel handla om utanförskap, sömnproblem eller dåligt självförtroende. Istället belönas barnen när de gör framsteg, motivation är en viktig del i arbetet.

Ina Gruffman säger att elevfrånvaro alltid har förekommit i skolan, men på senare år har man blivit bättre på att registrera närvaro och upptäcker därför snabbare när ett barn är borta mycket.

Kalle Weiselius på skolnärvaroteamet tycker att arbetet skulle behöva fler resurser, men att allt egentligen handlar om kunskap hos dem som jobbar med barnen. Han berättar att i verksamheten jobbar de särskilt med förhållningssätt gällande närvarofrämjande, medvetenhet kring hbtq, bemötande av outvecklade färdigheter och psykisk ohälsa.

Teamet håller även utbildningar kring dessa förhållningssätt för att skapa en större förståelse för vad frånvaroproblematiken handlar om. Alla skolor är idag skyldiga att ha en ansvarig för närvaron, dessa samarbetar med närvaroteamet för att kunna jobba med frågan ute på skolorna.

Det senaste året har Alla barn i skolan blivit mer aktiva på sociala medier där de arbetar med att sprida en snäll och peppande anda. Ina Gruffman säger att de bland annat lägger ut tips på vad var och en kan göra för att bidra till att ingen känner sig bortglömd.

– Till exempel kan man skicka ett snällt sms till någon som behöver det. Man mår själv bra av att bry som om andra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lovis Agestam

Ämnen du kan följa