– Vi känner att vi har mer att vinna på en annan lösning än Socialdemokraterna. Med Moderaterna och Vänsterpartiet får vi tillgång till en oppositionsrådspost och något sådant kan inte Socialdemokraterna ge oss, säger Bengt Cete, den miljöpartist som hållit i partiets samtal.

Socialdemokraterna har erbjudit ersättarplatser i en del nämnder och styrelser och det ansågs av Miljöpartiets medlemsmöte i måndags inte tillräckligt.

Lars Stjernkvist (S) beklagar Miljöpartiets beslut. Han tycker att Socialdemokraterna och Miljöpartiet närmat sig varandra politiskt under mandatperioden.

– Det är det ena skälet till att vi vill behålla goda relationer med dem.

Det andra skälet är det politiska läget. Med stöd av Miljöpartiets tre mandat skulle Kvartetten ha säker majoritet för viktiga frågor, som till exempel budgeten. Lars Stjernkvist förklarar att han ändå inte känner någon oro för just den eftersom han ser det som osannolikt att de fyra oppositionspartierna skulle enas om ett gemensamt budgetförslag.

– Men vill Miljöpartiet få mer inflytande än med oss finns ingen annan lösning för dem än att direkt eller indirekt samarbeta med samtliga oppositionspartier, inklusive Sverigedemokraterna. Det tycker jag är tråkigt och anmärkningsvärt, säger han.

Erbjöd ni Miljöpartiet för lite?

– Det vet vi inte eftersom samtalen inte var avslutade från vår sida.

Det är just Socialdemokraterna, inte Kvartetten, som fört samtal med Miljöpartiet, även om de övriga tre partierna varit informerade.

– Det har aldrig varit tal om att Miljöpartiet skulle komplettera Kvartetten, säger Teresa Carvalho, ordförande i Socialdemokraterna i Norrköping.

I kommunstyrelsen var de fyra oppositionspartier eniga om att en av sex kommunalrådsposter bör förvandlas till en oppositionsrådspost. I den nya fullmäktigsförsamlingen kan de tillsammans rösta ner Kvartetten och i så fall får oppositionen fyra heltidsposter i stället för tre, vilket ger Miljöpartiet och Vänsterpartiet möjlighet att dela på en av de.

– Det är ett steg på vägen att Miljöpartiet har sagt nej till Socialdemokraterna och börjar prata med oss, säger Moderaternas förhandlare Bengt Sand, men mer vill han inte säga ännu.

– Vi har en principöverenskommelse, men den måste fastställas, säger Ricardo Olivares, Vänsterpartiets förhandlare och tillägger att inget är klart förrän ett beslut är klubbat i kommunfullmäktige den 15 oktober.